Statistike: Kretanje broja stanovnika Rijeke i priobalja 1991. – 2031.

Posted on Leave a commentPosted in Blog, Statistike

Analizirajući suvremeno demografsko stanje i procese u priobalnom dijelu Primorsko- goranske regije, možemo zaključiti da se na tom području, koje čine Grad Rijeka i njoj gravitirajuće priobalje, odvija jasno definirana demografska polarizacija.
Dok je Grad Rijeka regresivno područje u kojem su obje sastavnice ukupnoga kretanja negativne, što generira visoku stopu depopulacije, priobalje bilježi demografski rast, koji je posljedica visokih imigracijskih stopa uz negativno prirodno kretanje, ali slabijeg intenziteta nego u Gradu Rijeci.
Ipak, unutar priobalja utvrđene su razlike u demografskom stanju i trendovima između bližega i širega gravitacijskog područja Rijeke. Analizom smo ustvrdili da su naselja bližega gravitacijskog područja Rijeke, gradovi Bakar i Kastav te općine Viškovo, Kostrena, Čavle i Jelenje, prostor povoljnijih demografskih kretanja. [...]

Problematika migracija na području riječke aglomeracije

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Graf u nastajanju…

[...]

Budžet grada Rijeke – detalji…

Posted on Leave a commentPosted in Blog
[...]

Poslovni prostori u gradu Rijeci

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Struktura vlasničkih odnosa i veza.

[...]

Izbori 2016. – zanimljive statistike

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Vizualizacija podataka je uvijek zanimljiva posebice zato jer jasno pokazuje određene odnose koje je teško zamijetiti iz pukih tabularnih izvora.

S obzirom na spregu i utjecaj politike na šire društvene odnose zanimljivo je pogledati u kojoj mjeri političke stranke i stranački dužnosnici “kontroliraju” ekonomske tokove u RH.

Uzeti su u obzir kandidati čija je pozicija u upravnim tijelima poduzeća bila javno objavljena, a dani su ukupni iznosu koje “kontroliraju” članstvom u jednoj ili više uprava ili nadzornih odbora.

 

 

[...]

Vizualizacija budžeta grada Rijeke za 2017. godinu

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2017. godinu u iznosu od 948.200.000 kuna što predstavlja povećanje za 24,0 mil. kuna odnosno za 2,6% u odnosu na iznos proračuna za 2016. godinu.

Projekcije za iduće dvije godine 2018. i 2019. nastavljaju trend rasta i veće su u odnosu na predloženi proračun za 2017. godinu.

Kako to izgleda u grafičkom obliku – pogledajte niže:

[...]