Work

Tina Ragužin

Tina Ragužin

Bavi se EU projektima gdje ima višegodišnje iskustvo.

Posebno zanimanje ima za nove tehnologije, ekonomiju, financije.