Work

Tina Ragužin

Bavi se EU projektima gdje ima višegodišnje iskustvo. Posebno zanimanje ima za nove tehnologije, ekonomija, financije.