Cekom

SmartCity.Living

Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za upravljanjem kretanja u gradu

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.LIVING (Live Info and Movement of Citizens w Recommendation Gear)

Kratki opis projekta:

Cilj projekta Smart City LIVING je razviti inovativne usluge i proizvode koji će omogućiti iskorištavanje potencijala i podataka iz pametnog grada za upravljanje kretanjem stanovnika i turista te dinamikom života u gradu. Time se „pamet“ nastala u CEKOM-u nastoji direktno povezati s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja te time dodati direktnu vrijednost za građane.

Razvijani sustav prikupljao bi podatke iz različitih izvora poput anonimiziranih podataka mobilne mreže telekom operatora, iz drugih projekata ovog CEKOM-a te senzora za mikro lokacije (beacona) i drugih senzora (poput RFID tagova) postavljenih na lokacijama gdje se kreću građani. Potrebno je razviti algoritam pomoću kojeg će biti moguće odrediti koje informacije o kretanju pripadaju lokalnom stanovništvu, a koje stranim državljanima.

Da bi se na temelju podataka o kretanju stanovništva mogli donositi zaključci i preporuke o optimalnim rutama i vremenima kretanja između točaka u gradu, potrebno je razviti modele i algoritme za stvaranje takvog znanja.

Osim podataka o kretanju stanovništva, sustav će prikupljati i podatke o vremenu i lokaciji prometnih nezgoda, krađa, prekršaja i drugih kriminalnih događaja u gradu Rijeci (npr. na bazi MUP podataka) i ostalih javno dostupnih izvora.

Nad tako prikupljenim podacima i znanjem razvit će se aplikacija koja će predlagati optimalne rute i vremena kretanja, uzimajući u obzir i korisnikove preferencije, a razvit će se i funkcionalnost glasovnog navođenja stanovništva. Za točke koje su ujedno i povijesne i kulturne znamenitosti, komercijalni centri, zelene tržnice i ostala mjesta okupljanja građana korisnici će prilikom približavanja ili prolaskom pored istih kroz aplikaciju dobiti notifikaciju s informacijom o njenim najvažnijim obilježjima čime bi se kretanje i snalaženje po gradu učinilo i zanimljivim, a ne samo bržim i efikasnim.

Kako bi se rezultati projekta približili što većem broju građana, provelo bi se istraživanje i razvoj u sklopu kojeg bi se odabrani dijelovi fiksne širokopojasne infrastrukture (postojeće tehnološki zastarjele telefonske govornice) razvili u inovativne multifunkcionalne infosenzorske punktove s velikim zaslonima na kojima će biti moguće diseminirati rezultate i drugih projekata ovog CEKOM-a. Osim toga, ti punktovi bi bili razvijeni na način da u sebi imaju integrirane senzore za mjerenje parametara zraka, sigurnosti i ostalih mjernih parametara koji će služiti kao ulazni podaci u druge projekte CEKOM-a i kamere, a održivost samog multifunkcionalnog infosenzorskog punkta osigurala bi se „vending“ aparatima s mogućnošću kupnje karata i drugih digitalnih roba te opcija za „proximity“ marketing na ekranu infopunkta.

Točke dodira projekta s građanima na području grada Rijeke:

  1. multifunkcijski info punktovi na odabranim mjestima nekadašnjih telefonskih govornica sa sljedećim funkcionalnostima: senzorski modul na krovu, Wi Fi, „vending aparat“, telefonska govornica, USB punjenje, veliki display za prikaz podataka, tipkovnica za interakciju, kamere za nadzor.
  2. Rijeka Radar-Aplikacija za download na kojoj se vide podaci o trenutnom okruženju, događaji u Rijeci, preporučena putanja. Mogućnost unosa poruke u aplikaciju za opasnost ili komunalnu informaciju (npr. smeće na cesti)
  3. Aplikacija barometra sigurnosti shodno kretanju stanja kriminaliteta i prometnih nezgoda u gradu i/ili županiji

Podsustav TrafficSources

Rješenje za pametno upravljanje prometom u vršnim opterećenjima (tijekom turističke sezone) set je analitičkih, prognostičkih i organizacijskih procedura za potporu odlučivanju te taktičkom i operativnom djelovanju temeljenih na suvremenim informacijskim paradigmama te tehnologiji u oblaku.  Rješenje za pametno upravljanje prometom u vršnim opterećenjima ima za cilj:

–           rasteretiti prometnice i, ujedno, smanjiti razinu stresa turista u prometu (dolasku/odlasku na destinaciju)

–           preusmjeriti (individualne turiste) na odredišta sa slobodnim smještajnim kapacitetima (odgovarajuće kategorije)

–           povećati mobilnost a time i doživljaj te potrošnju turista na odredištu usmjeravanjem ka ponudama, atrakcijama te uslugama odredišta …

Očekivani učinak od implementacije rješenja je optimizacija prometa odnosno kretanja turista, na te s odredišta (u vršnim opterećenjima) koje se temelji na realnim, aktualnim podacima te procjena i kratkoročnim i srednjoročnim prognozama iz okruženja/tržišta, a uključuje suradnju svih dionika putem virtualne kolaboracijske platforme te korištenje svih komunikacijskih kanala prema ciljanim javnostima i u svim fazama planiranja, putovanja te samog odmora turista. Očekivani ishodi od implementacije rješenja donose smanjenje utjecaja prometa na okruženje (ekološki otisak) i sigurnost i kvalitetu života stanovništva ali i na povećanje efekata od turističkog prometa odredišta.

Očekivani dugoročni utjecaji od implementacije rješenja za upravljanje prometom u vršnim opterećenjima odnosi se na daljnje povećanje konkurentnosti turističkog sektora (odredišta/RH) te maksimiziranje dobiti

Rješenje za pametno upravljanje prometom u vršnim opterećenjima sastoji se od dva podsustava:

–           (pod)sustav za potporu planiranju i odlučivanju pri upravljanju destinacijom

–           (pod)sustav za upravljanje – operativno djelovanje na optimizaciji prometa (ali i postizanju drugih ciljeva destinacije)

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Multimodalno rutiranje i optimizacija, nadzor i planiranja transporta;-Internet stvari („Internet of Things“),  velike baze podataka („big data“) i rješenja u oblaku za promet.

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju; Rješenja za simulacije u multimodalnim prometnim sustavima / modelima; Praćenje vozila, upravljanje flotom vozila (fleet management);