Cekom

SmartCity.Modesty

Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za energetski učinkovito upravljanje i monitoriranje pametnog grada uz pomoć računarstva u oblaku sa setom aplikacija za građane i poslovne subjekte visoke razine sigurnosti podataka

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.MODESTY (Multi source BigData for Enviroment Sustainabilty predicTions System)

 Kratki opis projekta:

Uloga projekta Modesty je povećanje energetske učinkovitosti pametnog grada i efikasniji razvoj gospodarstva u skladu s održivim razvojem. U sklopu projekta razvijat će se i postavljati mreža interaktivnih, modularnih osjetila (IoT) na području grada Rijeke s ciljem prikupljanja podataka u realnom vremenu o stanju u gradskom okolišu (ugljični dioksid i drugi staklenički plinovi, temperatura, buka, vibracije i sl.), infrastrukturi i aktivnosti za potrebne istraživanja i javne upotrebe. Osim senzora koji će mjeriti aktivnosti i parametre na kopnu, postavit će se i senzori za mjerenje onečišćenja mora, jačine struje.

Osim podataka s novopostavljenih senzora, izvršit će se integracija sustava Modesty s drugim projektima programa CEKOM, a koji također putem senzora prikupljaju podatke o stanju u okolišu i aktivnostima stanovništva, a sve u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja. Pored podataka s hardverskih senzora, prikupljat će se podaci iz mobilne mreže operatora o kretanju i zadržavanju stanovnika te će se vršiti integracija s komunalnim službama grada Rijeke (poput vodovoda, struje, toplane) kako bi se dobili podaci o energetskoj potrošnji građana, ali i integracija s lučkim sustavima kako bi se dobila informacija o teretnom pomorskom prometu. Cilj je analizirati odnos aktivnosti stanovništva i industrije i stanja u okolišu te količine potrošene energije. Smanjenje potrošnje energije je na tragu digitalne agende koju provodi Europska komisija.

Kako bi prikupljeni podaci iz raznih izvora poslužili kao podloga za razne analize i predviđanja potrebno je razviti Big Data sustav i razviti set naprednih analitičkih modela što predstavlja središnju razvojnu aktivnost projekta Modesty. Potencijalne primjene Big Data analiza nad podacima prikupljenih iz IoT rješenja i ostalih izvora su sljedeće: izvođenje zaključaka i preporuka o najzdravijoj ili najonečišćenijoj ruti i vremenu kretanja između točke A i točke B u gradu na temelju podataka o kvaliteti zraka, zvuku, vibracijama (detekcija prometa teretnih vozila), proučavanje veza između zaraznih bolesti i stanja u okolišu, detekcija poplava prometnica u realnom vremenu i poboljšanje održavanja cestovne infrastrukture, mjerenje mikroklime u različitim dijelovima grada tako da građani imaju dostupnu informaciju o vremenu na razini naselja i gušće, predlaganje najsigurnije rute za kretanje u noćnim satima na temelju podataka o gustoći pješačkog prometa, proučavanje veza između potrošnje energenata te kretanja i broja stanovnika i turista u gradu, analiza utjecaja gradskog prometa (broja vozila, autobusa, plovnog reda trajekata) na stanje u okolišu i sl. Znanje o međudjelovanju ovih parametara olakšat će gradsko planiranje i donošenje odluka prilikom upravljanja gradom i rezultirati će unaprjeđenjem ekoloških i prometnih uvjeta u gradu Rijeci te racionalizaciji potrošnje energenata.

Obzirom da će se u analizama koristiti podaci o kretanju stanovnika iz mobilne mreže, kao i podaci o potrošnji energenata dobiveni iz komunalnih računa, posebnu težinu u razvoju projekta zauzet će razvoj sustava i algoritama za anonimizaciju i grupiranje podataka (Trust Centar) jer je zaštita osobnih podataka građana imperativ. Sigurnost samih podataka će biti zajamčena i dodatno osigurana korištenjem sigurnosnog podatkovnog centra. S obzirom na globalne brojke koje govore o velikom rastu broja IoT uređaja i raznovrsnosti servisa za koje se koriste, neminovno je da će se sustav i unutar pametnog grada Rijeka razvijati i širiti sukladno potrebama i mogućnostima koje će sigurno još više doći do izražaja nakon uspostave platforme u produkcijskom okruženju Grada Rijeke. Razni scenariji koji će proizlaziti iz realnih upita i svakodnevnih problema će se vrlo vjerojatno učestalo pojavljivati što će dovoditi do širenja upotrebe IoT platforme, s novim uređajima i s novim servisima. Praćenje i verificiranje integriteta takvog cijelog sustava te standardi koje će trebati biti poštivani za sigurnosno povezivanje uređaja i svih dijelova sustava će biti glavna okosnica ove aktivnosti.

Kako bi se osigurala odgovarajuća raspoloživost svih dijelova sustava koji su bitni za funkcioniranje sustava kao cjeline i za pravovremeno isporučivanje svih ključnih informacija vezanih za funkcioniranje pametnog grada, potrebno je razviti objedinjeni nadzor svih ključnih sustava, a koji će imati zadatak praćenje raspoloživosti i funkcionalnosti uređaja u sustavu, definiranje i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (engl. KPI) za pojedine točke u sustavu te definiranje i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti za pojedine servise, s kraja na kraj, dakle od izvorišta do odredišta samih servisa.

Podaci i analize iz Big Data sustava bit će otvoreni i dostupni za javnost na Open Data portalu. Otvoreni podaci omogućit će pojedincima, organizacijama, inženjerima, akademskim i ostalim zajednicama dalje proučavanje međuzavisnosti djelovanja čovjeka i okoliša te potrošnje energenata s ciljem razvijanja novih rješenja i aplikacija za povećanje kvalitete života građana i energetsku efikasnost, kao što je npr. aplikacija za korisnike astme s preporučenim rutama i vremenima kretanja.

Projekt Modesty pruža platformu za međusobnu suradnju grada, industrije, znanstvene zajednice i stanovništva na projektima razvoja rješenja za energiju i održivi okoliš. Proširiv je i na područje drugih pametnih gradova i regija i u budućnosti bit će moguće uspoređivati gradove na temelju odabranih setova parametara proizašlih iz projekta.

 

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Internet stvari, velike baze podataka i rješenja u oblaku za promet

Tematsko područje razvoja (TPP): Energija i održivi okoliš

Pod-tematsko područje (PTPP):Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Indikativne IRI teme u PTPP: Rješenja za pametna mjerenja i Internet stvari (eng. Internet of Things), IKT rješenja povezana s energetskim sektorom (pametni gradovi i regije)

Tematsko područje razvoja (TPP): Energija i održivi okoliš

Pod-tematsko područje (PTPP):Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Indikativne IRI teme u PTPP: Sustavi upravljanja energijom za planiranje, investiranje i praćenje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije CO2;  IKT – rješenja za prostorno-osposobljeni monitoring ispuštanja onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova u okoliš; Inovativne tehnologije bazirane na razvoju naprednih mreža senzora u internetskom okruženju »interneta stvari«, upravljanjem i analizom velikih količina podataka i rješenjima u oblaku

Projekt Modesty temelji se na IKT-ju, sustavima velike količina podataka i internetu stvari. Senzori u sklopu projekta bit će postavljeni na ključnim točkama u gradu i na moru i u realnom vremenu bit će omogućen monitoring onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova u okoliš. Na temelju napravljenih mjerenja i analiza bit će moguće donijeti zaključke o kvaliteti zraka te optimalnim rutama kretanja pješačkog i cestovnog prometa u cilju smanjenja emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova.  Izvedbom protokola prema gradskim servisima biti će moguća obrada gradskih podataka u svrhu detekcije navike i problema građana kako bi se racionalizirala potrošnja energije i resursa. Projekt rješava pitanja sigurnosti podataka i sustava što se uklapa u područje kibernetičke sigurnosti identificirane u S3.