Cekom

SmartCity.Surinmo

Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za povezanu, energetski učinkovitu i dijeljenu urbanu mobilnost

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.SURINMO (Smart URban traffic Infrastructure eNabling smart Mobility)

Kratki opis projekta:

Svrha SmartCity.SURINMO projekta je razvoj domenske platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i dijeljene urbane mobilnosti, s aplikativnom komponentom za krajnje korisnike, ujedno namijenjene za optimiranje prometnih tokova i rasterećenja prometa u mirovanju, u uvjetima niskougljične mobilnosti, koja će se demonstrirati na području Grada Rijeke.

SmartCity.SURINMO platforma zamišljena je kao modul krovne, horizontalne IoT platforme, zadužene za optimiranje prometa u skladu s europskim standardom za ITS sustave – Datex II.

SmartCity.SURINMO platforma ima za cilj:

  1. Razviti eRoaming platformu za upravljanje mrežama javno dostupnih punionica,
  2. Razviti i testirati sustav eZnakova,
  3. Razviti i testirati sustav eRaskrižja,
  4. Konceptualno, funkcionalno i testno povezati navedene sustave sa dva dodatna, koji čine temelj niskougljične mobilnosti: Smart Parking i Car Sharing.
  5. Izvršiti prometno-energetske analize

 

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Multimodalno rutiranje i optimizacija, nadzor i planiranja transporta;-Internet stvari („Internet of Things“),  velike baze podataka („big data“) i rješenja u oblaku za promet.

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju; Rješenja za simulacije u multimodalnim prometnim sustavima / modelima; Praćenje vozila, upravljanje flotom vozila (fleet management);