Izbori 2016. – zanimljive statistike

Posted on Posted in Blog

Vizualizacija podataka je uvijek zanimljiva posebice zato jer jasno pokazuje određene odnose koje je teško zamijetiti iz pukih tabularnih izvora.

S obzirom na spregu i utjecaj politike na šire društvene odnose zanimljivo je pogledati u kojoj mjeri političke stranke i stranački dužnosnici “kontroliraju” ekonomske tokove u RH.

Uzeti su u obzir kandidati čija je pozicija u upravnim tijelima poduzeća bila javno objavljena, a dani su ukupni iznosu koje “kontroliraju” članstvom u jednoj ili više uprava ili nadzornih odbora.