Kontakti

Tina Ragužin, mr.oec.

Grad Rijeka / City of Rijeka

Odjel gradske uprave za poduzetništvo/ Department of Entrepreneurship

Savjetnik za izradu i provedbu programa/ Advisor for development and implementation of programmes

Trg Sv. Barbare 2/1, 51000 Rijeka, Croatia

Telefon/ Phone : ++385 51 209 619    Fax : ++385 51 209 617

ČLANOVI UPRAVE

Javite nam se
GDJE SE NALAZIMO

RIJEKA IZ ZRAKA