cekom projekti

Shvaćajući poseban ekološki i društveni kontekst grada, njegove prioritetne aktivnosti, kao i njegovu povijest i specifična obilježja, krucijalno je odabrati smjer razvoja novih sustava koje pridonose učinkovitosti gradskih službi:

  • Pametni sustavi vodnog gospodarstva: Ovi sustavi omogućavaju održivo upravljanje vodama (vodoopskrbe i distribucije vode te pročišćavanja otpadnih voda i druge komunalne usluge) kroz integrirano upravljanje vodama kroz IKT infrastrukturu kako bi se povećala socioekonomska dobrobit društva bez ugrožavanja okoliša,
  • Pametni sustavi upravljanja energijom: Ovi sustavi koriste senzore, napredne mjerne uređaje, digitalne kontrole i analitičke alate za automatizaciju, nadzor i upravljanje dvosmjernim tokovima energije, optimiranje rada mreže – kako bi se osigurala pouzdanost, interaktivnost, kompatibilnost, ušteda energije, sigurnost te optimalno korištenje energije iz obnovljivih izvora uz minimalne emisije ugljika,
  • Pametni sustavi upravljanja prometom: Ovi sustavi omogućavaju kretanje ljudi (i roba) na efikasan, pravovremen, troškovno učinkovit, siguran  i ekološki održiv način. Neke dodatne pogodnosti tih sustava uključuju sposobnost za pronalaženje i identifikaciju vozila, te praćenje i kontrolu prometne infrastrukture. Kao rezultat toga, moguće je smanjiti vrijeme putovanja, izbjeći prometne zastoje, smanjiti ekološki otisak prometa na okoliš, bitno skratiti trajanje incidenta te izbjeći  promete nesreće.
  • Pametni sustavi upravljanja otpadom: Ovi sustavi osnažuju provedbu praćenja prikupljanja i zbrinjavanja otpada na temelju njihove sposobnosti da prate kretanje različitih vrsta otpada, optimiziraju transportne rute, povezuju različite sustave pametnog gospodarenja otpadom s lokalnim davateljima usluga, iskorištavaju tehnologiju za prikupljanje i dijeljenje podataka iz izvora otpada , optimiziraju zbrinjavanja i sortiranje.
  • Pametni sigurnosni sustavi: Osiguranje, fizička sigurnost i zaštita građana danas postaje jedna on najvažnijih komponenti pametnih održivih gradova, korištenje IKT odgovara na potrebu rješavanja kritičnih situacija kao što su prirodne katastrofe ili teroristički napadi, incidenata, pružanje identifikacije počinitelja prekršaja, vođenje prediktivnih analiza i identifikaciju kaznenih uzoraka kako bi se poboljšala sigurnost građana.
  • Pametni sustavi u zgradarstvu: Ovi sustavi mogu koristiti senzore i statističke podatke za automatizaciju zgrada, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjiti gubitke i optimizirati potrošnju vode, uz značajno poboljšanje kvalitete života stanara.

U okviru ovog CEKOM-a predloženim projektima planira se istraživanje i realizacija komponenti gore spomenutih sustava.