Cekom Rijeka – partneri na projektu

 1. Smart Ri d.o.o. Rijeka osnovan je od strane Grada Rijeke sa svrhom upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja.
 2. 3tCable d.o.o. Opatija (25 godina uspješnog poslovanja) je specijalist u domeni širokopojasne infrastrukture, mjeriteljstvu, distribuciji sadržaja te donosi specifična znanja u području sigurnosti i nadzora.
 3. Alarm automatika d.o.o. Rijeka je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja tehničke zaštite. Doprinijet će svojim dugogodišnjim iskustvom u razvoju proizvoda u sektoru nadzora i zaštite.
 4. Combis d.o.o. Zagreb je vodeći sistem integrator prisutan na regionalnom tržištu. Kroz vlastite organizacijske jedinice kao i ostale internacionalne kanale može pripomoći diseminaciji, održivosti i komercijalizaciji rezultata projekata. Poseban fokus u CEKOM-u stavlja se na istraživanje i razvoj analitika dobivenih obradom velikih količina podataka, razvoj aplikativnih i portalskih rješenja, razvoju algoritama za optimizaciju procesa i integraciji rješenja rezultata partnera u oblaku, u čemu Combis ima respektabilnu ekspertizu i nekoliko značajnih referenci.
 5. Elektrokovina d.o.o. Zagreb osigurat će istraživačku i razvojnu komponentu u primjeni infrastrukture javne rasvjete u svrhu razvoja elemenata upravljanja i prikupljanja podataka u pametnim gradovima.
 6. Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb kao vodeća neprofitna projektno financirana institucija u Hrvatskoj na području energetike, s preko 20 godina iskustva u razvoju energetike na svjetskoj razini,  osigurava čvrstu stručnu, tehničku i znanstvenu podlogu za sve teme koje povezuju pametne gradove s područjem energetike.
 7. Energo d.o.o. Rijeka je tvrtka koja se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom plina i toplinske energije te javnom rasvjetom i energetskom učinkovitošću. Cilj nam je svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju katastra vodova vlastitih instalacija doprinijeti kvaliteti izrade zajedničkog 4D katastra vodova.
 8. Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb je regionalni lider u industriji informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) koji potiče i usmjerava razvoj komunikacija. Misija kompanije je kreiranje inovativnih IKT rješenja koja poboljšavaju život ljudi stvarajući novu vrijednost za poslovnu i društvenu zajednicu. Ericsson Nikola Tesla osigurava poveznicu s industrijom, kroz istraživanje, razvoj i primjenu najnovijih tehnoloških rješenja,  te vezu prema sličnim projektima u široj regiji.
 9. Exevio d.o.o. Rijeka je rastući inovativni MSP (4 godine uspješnog poslovanja) koji će osigurati kapacitete za istraživanje i razvoj za unaprjeđenje prometa, ekologije i sigurnosti putem inovativnih Big Data rješenja te pametnih prometnih znakova. Tvrtka se trenutno bavi razvojem pametne rasvjete za široku potrošnju te redovnim aktivnostima koje uključuju razvoj CRM sustava, web stranica, internetske trgovine, mobilnih aplikacija, multimedijalnih igara, softverskih platformi i ostalih tehnoloških rješenja.
 10. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija je uključen u projekt kao istraživački stručni partner. Specifičnim stručnim znanjima poduprijeti će istraživačke komponente projekata posebice u domeni statističkih analiza ponašanja sudionika u prometu – građana i gostiju.
 11. Hrvatski Telekom d.d. Zagreb je vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Osigurava kapacitete za istraživanje i razvoj rješenja u području pametnih prometnih rješenja i mobilnosti, gospodarenja otpadom u kontekstu energetske učinkovitosti i održivog okoliša te naprednih analitika temeljenih na velikim količinama podataka za pametne gradove. Uloga Hrvatskog Telekoma očituje se i u osiguranju poveznice s krajnjim korisnicima usluga pametnog grada. Hrvatski Telekom pruža CEKOM-u infrastrukturu za razvoj računarstva u oblaku, resurse i iskustvo u radu sa velikim količinama podataka uz osiguranje sigurnosti i zaštite privatnosti te poslovnim modelima za poslovne i privatne korisnike.
 12. IOLAP Inc. Frisco, Texas, Sjedinjene Američke Države posjeduje višegodišnje iskustvo na najsloženijim projektima (realnog gospodarstva) naprednih analiza, predviđanja  te vizualizacije nad velikom količinom podataka (Big Data, Data Lake) koje se mjere u petabajtima; pioniri u primjeni Cloud i Big Data tehnologijama; Ima partnerstva sa najjačim Big Data tehnološkim divovima: Cloudera, MapR, Hortonworks, Amazon Web Services.
 13. KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka je komunalno društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju iz Rijeke. Isporučitelj je vodnih usluga – javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na području četiri grada – Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. Primarna ekspertiza je u dobavi i analizi velikih količina podataka u kontekstu tehnologija pametnog grada (Smart Metering).
 14. Kreativni odjel d.o.o. Rijeka je tvrtka za tržišne komunikacije i multimedijsku produkciju i Googleov ambasador u sklopu programa Google’s Growth Enigne kao “best in class” tvrtka u Hrvatskoj. Primarna djelatnost su multimedijska i web produkcija, te kompleksne i interaktivne vizualizacije. CEKOM-u osigurava izvedbu ekspertnog sustava o kretanju građana i gostiju, ali može pružiti i niz potpornih usluga partnerima u klasteru.
 15. Pomorski fakultet u Rijeci je uključen u projekt kao istraživački stručni i tehnički partner. Specifičnim znanstvenim znanjima  poduprijeti će istraživačke komponente projekata posebice u domeni modeliranja multimodalnog prometa.
 16. Rijeka Promet d.d. Rijeka osigurava prostor za izvođenje aktivnosti te predstavlja testno okruženje za implementaciju i verifikaciju  pojedinih komponenti pametnih gradova. Također posjeduje specifična domenska znanja u kontekstu modeliranja prometnih tokova.
 17. Apsolon d.o.o.Zagreb je vodeća hrvatska tvrtka u području razvoja i pružanja usluga (investicijsko i organizacijsko savjetovanje privatnog i javnog sektora) temeljenih na inovativnim poslovnim modelima. Osigurat će poveznicu tehnoloških rješenja s dubinskim razumijevanjem korisnika i na tom principu svojim kapacitetima provesti istraživačko-razvojne aktivnosti u domeni razvoja inovativnih modela zajedničkog korištenja resursa i ključnih indikatora pametnog grada.
 18. Smart Sense d.o.o. Zagreb je tvrtka koja se bavi razvojem i istraživanjem u području senzorike i IoT-a te koja svojim dosadašnjim znanjem i iskustvom na razvojnim projektima doprinosi razvoju pametnog prometnog rješenja.
 19. SmartIS d.o.o. Zagreb je vodeći pružatelj rješenja i usluga za velika poslovna okruženja, urbane sredine i javnu upravu. Tvrtka ima kompetencije na poljima sistemske integracije, upravljanju sustavima, podatkovne i informacijske sigurnosti te upravljanja sredstvima i uslugama. Tvrtka kroz korištenje najboljih poslovnih praksi i najnovijih tehnoloških dostignuća stvara rješenja visokih standarda i vrijednosti. Partnerstvom u CEKOM-u   SmartIS pruža platformu za pametne gradove, softverska rješenja, integraciju različitih platformi i podataka te  istraživačku ekspertizu.
 20. Sveučilište u Rijeci osigurava istraživačku i znanstvenu komponentu kroz angažman profesora i studenata u realizaciji istraživanja i razvoju pojedinih komponenti pametnih gradova posebice u domeni primjene HPC računarstva.