Cekom

SmartCity.4D Inteligentna Infrastruktura

Naziv IRI projekta: Razvoj novih tehnologija za izradu 4D inteligentne infrastrukture u pametnim gradovima

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.4D Intelligent Infrastructure

Kratki opis projekta:

Dokumentacija postojećeg stanja komunalne infrastrukture preduvjet je ispravnog vrednovanja komunalne infrastrukture i budućih investicija. Trenutni podaci su nekvalitetni i nekoherentni, a postupci snimanja podataka spori i vrlo skupi. Prikupljanje podataka klasičnim metodama može potrajati desetljećima što je posve neprihvatljivo i može pogubno utjecati na realizaciju novih investicija bilo koje vrste. Nedostatak informacije o podzemnoj i nadzemnoj infrastrukturi, osim investicijskih procesa, otežava i održavanje te intervencije na instalacijama što je veliki i nepotreban trošak za privatna, javna ili komunalna poduzeća u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (JLS). Komunalna infrastruktura je vrlo bitan element razvoja svakog prostora, s njom je vezan skoro svaki zahvat u prostoru, a u većini slučaja bez nje je razvoj praktički nemoguć. Prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi su važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge baziraju na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture.

Uvođenje novih tehnologija omogućava značajno ubrzanje procesa prikupljanja i interpretacije podataka, te efikasnu evidenciju i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom.

Projektom Smart City 4D Inteligentna Infrastruktura (4DII) će se ispitati, istražiti i razvijati sustav za efikasno upravljanje komunalnom infrastrukturom. Cilj je da se inovativnim sustavom omogući evidencija i upravljanje širokim spektrom podataka vezanih uz infrastrukturu, od položaja i karakteristike svake pojedine infrastrukture, socio-ekonomskih pokazatelja, te sigurnosnih aspekata za kritične infrastrukture.

Pravilno upravljanje infrastrukturom i prostorom zahtijeva točnu prostorno-vremensku evidenciju infrastrukture i alate kojima će se upravljati infrastrukturom. Trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, a dostupni postojeći alati na globalnom tržištu ne pružaju mogućnosti upravljanja prostorno – vremenskom komponentom infrastrukture.

Svim upraviteljima infrastrukture i jedinicama regionalne i lokalne samouprave u interesu je što efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, povećanju efikasnosti infrastrukture, privlačenju investicija i pružanju što bolje usluge svojim korisnicima.

Razvojni projekt 4D Inteligentne Infrastrukture doprinijeti će boljem upravljanju infrastrukturom a rezultirat će unaprjeđenjem procesa, metodologije i servisa za prikupljanje, obradu, prikaz i prostorno-vremensku analizu podataka o infrastrukturi.

Za efikasno upravljanje komunalnom infrastrukturom jako je važna kvaliteta podataka. Stoga će se u projektu razviti metodologije prikupljanja četvero-dimenzionalnih (trodimenzionalni prostor + vrijeme) podataka o komunalnoj infrastrukturi, te ostalih podataka o samoj infrastrukturi. Predložene metodologije će se u sklopu projekta istražiti, testirati i potvrditi te usporediti s trenutnim stanjem kako bi se pokazala povećana točnost i kvaliteta primjene novih metoda i alata.

Cilj je da informacijski sustav Smart City 4DII svojim modulima omogući inventarizaciju, planiranje, upravljanje, dokumentiranje i analiziranje podatka komunalne infrastrukture integracijom različitih aspekata podataka.

Kvaliteta komunalne infrastrukture direktno utječe na kvalitetu usluge i isporuke proizvoda krajnjim kupcima te je stoga potrebno pratiti i socio-ekonomske i tehničko-ekonomske pokazatelje. Projektom će se istražiti, testirati i potvrditi mogućnosti novo-razvijenih modula za socio-ekonomsko i tehničko-ekonomsko praćenje i analize podataka. U sklopu projekta će se također:

  • Definirati socio-ekonomski pokazatelji i podaci bitni za infrastrukturu
  • Definirati metodologija studije troška i koristi – monetizacija izravnih i neizravnih troškova i koristi infrastrukture i ostali dijelovi analize troška i koristi
  • Monetizacija životnog vijeka infrastrukture – tehno-ekonomska optimizacija kapitalnih troškova i troškova održavanja
  • Definirati integralni sustav praćenja standarda usluga koje pruža infrastruktura
  • Definirati integracija tehno-ekonomskih podataka, računovodstvenog praćenja te proračunskog računovodstva lokalne samouprave

Unutar sigurnosnog će se modula istražiti, testirati i potvrditi rješenja prijema alarmnih informacija, video nadzora, upravljanje sa sustavima, te testirati programska platforma za slanje masovnih poruka i obavještavanja u kriznim situacijama.

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Energija i održivi okoliš

Pod-tematsko područje (PTPP): Energetske tehnologije sustavi i oprema

Indikativne IRI teme u PTPP:IKT rješenja povezana s energetskim sektorom (Pametni gradovi i regije, komunalna infrastruktura, pametna mobilnost “Smart Mobility” i pametno življenje “Smart Living”, inventarizacija energetskih objekata, sustava i opreme u okolišu i povezanih procesa upravljanja i nadzora energetske imovine, inventura fizičkih i logičkih mreža, inventura usluga, energetsko dimenzioniranje prilikom projektiranja opskrbnih mreža);

Tematsko područje razvoja (TPP): Sigurnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

Indikativne IRI teme u PTPP:IKT-Sustavi zajedničkog upravljanja i nadzora resursa i imovine u kriznim situacijama;