Cekom

SmartCity.Living

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za upravljanjem kretanja u gradu

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.LIVING (Live Info and Movement of Citizens w Recommendation Gear)Kratki opis projekta:

Cilj projekta Smart City LIVING je razviti inovativne usluge i proizvode koji će omogućiti iskorištavanje potencijala i podataka iz pametnog grada za upravljanje kretanjem stanovnika i turista te dinamikom života u gradu. Time se „pamet“ nastala u CEKOM-u nastoji direktno povezati s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja te time dodati direktnu vrijednost za građane.

Razvijani sustav prikupljao bi podatke iz različitih izvora poput anonimiziranih podataka mobilne mreže telekom operatora, iz drugih projekata ovog CEKOM-a te senzora za mikro lokacije (beacona) i drugih senzora (poput RFID tagova) postavljenih na lokacijama gdje se kreću građani. Potrebno je razviti algoritam pomoću kojeg će biti moguće odrediti koje informacije o kretanju pripadaju lokalnom stanovništvu, a koje stranim državljanima.

Da bi se na temelju podataka o kretanju stanovništva mogli donositi zaključci i preporuke o optimalnim rutama i vremenima kretanja između točaka u gradu, potrebno je razviti modele i algoritme za stvaranje takvog znanja.

Osim podataka o kretanju stanovništva, sustav će prikupljati i podatke o vremenu i lokaciji prometnih nezgoda, krađa, prekršaja i drugih kriminalnih događaja u gradu Rijeci (npr. na bazi MUP podataka) i ostalih javno dostupnih izvora.

Nad tako prikupljenim podacima i znanjem razvit će se aplikacija koja će predlagati optimalne rute i vremena kretanja, uzimajući u obzir i korisnikove preferencije, a razvit će se i funkcionalnost glasovnog navođenja stanovništva. Za točke koje su ujedno i povijesne i kulturne znamenitosti, komercijalni centri, zelene tržnice i ostala mjesta okupljanja građana korisnici će prilikom približavanja ili prolaskom pored istih kroz aplikaciju dobiti notifikaciju s informacijom o njenim najvažnijim obilježjima čime bi se kretanje i snalaženje po gradu učinilo i zanimljivim, a ne samo bržim i efikasnim.

Kako bi se rezultati projekta približili što većem broju građana, provelo bi se istraživanje i razvoj u sklopu kojeg bi se odabrani dijelovi fiksne širokopojasne infrastrukture (postojeće tehnološki zastarjele telefonske govornice) razvili u inovativne multifunkcionalne infosenzorske punktove s velikim zaslonima na kojima će biti moguće diseminirati rezultate i drugih projekata ovog CEKOM-a. Osim toga, ti punktovi bi bili razvijeni na način da u sebi imaju integrirane senzore za mjerenje parametara zraka, sigurnosti i ostalih mjernih parametara koji će služiti kao ulazni podaci u druge projekte CEKOM-a i kamere, a održivost samog multifunkcionalnog infosenzorskog punkta osigurala bi se „vending“ aparatima s mogućnošću kupnje karata i drugih digitalnih roba te opcija za „proximity“ marketing na ekranu infopunkta.

Točke dodira projekta s građanima na području grada Rijeke:

  1. multifunkcijski info punktovi na odabranim mjestima nekadašnjih telefonskih govornica sa sljedećim funkcionalnostima: senzorski modul na krovu, Wi Fi, „vending aparat“, telefonska govornica, USB punjenje, veliki display za prikaz podataka, tipkovnica za interakciju, kamere za nadzor.
  2. Rijeka Radar-Aplikacija za download na kojoj se vide podaci o trenutnom okruženju, događaji u Rijeci, preporučena putanja. Mogućnost unosa poruke u aplikaciju za opasnost ili komunalnu informaciju (npr. smeće na cesti)
  3. Aplikacija barometra sigurnosti shodno kretanju stanja kriminaliteta i prometnih nezgoda u gradu i/ili županiji

Podsustav TrafficSources

Rješenje za pametno upravljanje prometom u vršnim opterećenjima (tijekom turističke sezone) set je analitičkih, prognostičkih i organizacijskih procedura za potporu odlučivanju te taktičkom i operativnom djelovanju temeljenih na suvremenim informacijskim paradigmama te tehnologiji u oblaku.  Rješenje za pametno upravljanje prometom u vršnim opterećenjima ima za cilj:

–           rasteretiti prometnice i, ujedno, smanjiti razinu stresa turista u prometu (dolasku/odlasku na destinaciju)

–           preusmjeriti (individualne turiste) na odredišta sa slobodnim smještajnim kapacitetima (odgovarajuće kategorije)

–           povećati mobilnost a time i doživljaj te potrošnju turista na odredištu usmjeravanjem ka ponudama, atrakcijama te uslugama odredišta …

Očekivani učinak od implementacije rješenja je optimizacija prometa odnosno kretanja turista, na te s odredišta (u vršnim opterećenjima) koje se temelji na realnim, aktualnim podacima te procjena i kratkoročnim i srednjoročnim prognozama iz okruženja/tržišta, a uključuje suradnju svih dionika putem virtualne kolaboracijske platforme te korištenje svih komunikacijskih kanala prema ciljanim javnostima i u svim fazama planiranja, putovanja te samog odmora turista. Očekivani ishodi od implementacije rješenja donose smanjenje utjecaja prometa na okruženje (ekološki otisak) i sigurnost i kvalitetu života stanovništva ali i na povećanje efekata od turističkog prometa odredišta.

Očekivani dugoročni utjecaji od implementacije rješenja za upravljanje prometom u vršnim opterećenjima odnosi se na daljnje povećanje konkurentnosti turističkog sektora (odredišta/RH) te maksimiziranje dobiti

Rješenje za pametno upravljanje prometom u vršnim opterećenjima sastoji se od dva podsustava:

–           (pod)sustav za potporu planiranju i odlučivanju pri upravljanju destinacijom

–           (pod)sustav za upravljanje – operativno djelovanje na optimizaciji prometa (ali i postizanju drugih ciljeva destinacije)

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Multimodalno rutiranje i optimizacija, nadzor i planiranja transporta;-Internet stvari („Internet of Things“),  velike baze podataka („big data“) i rješenja u oblaku za promet.

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju; Rješenja za simulacije u multimodalnim prometnim sustavima / modelima; Praćenje vozila, upravljanje flotom vozila (fleet management);