Cekom

SmartCity.Surinmo

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za povezanu, energetski učinkovitu i dijeljenu urbanu mobilnost

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.SURINMO (Smart URban traffic Infrastructure eNabling smart Mobility)

Kratki opis projekta:

Svrha SmartCity.SURINMO projekta je razvoj domenske platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i dijeljene urbane mobilnosti, s aplikativnom komponentom za krajnje korisnike, ujedno namijenjene za optimiranje prometnih tokova i rasterećenja prometa u mirovanju, u uvjetima niskougljične mobilnosti, koja će se demonstrirati na području Grada Rijeke.

SmartCity.SURINMO platforma zamišljena je kao modul krovne, horizontalne IoT platforme, zadužene za optimiranje prometa u skladu s europskim standardom za ITS sustave – Datex II.

SmartCity.SURINMO platforma ima za cilj:

  1. Razviti eRoaming platformu za upravljanje mrežama javno dostupnih punionica,
  2. Razviti i testirati sustav eZnakova,
  3. Razviti i testirati sustav eRaskrižja,
  4. Konceptualno, funkcionalno i testno povezati navedene sustave sa dva dodatna, koji čine temelj niskougljične mobilnosti: Smart Parking i Car Sharing.
  5. Izvršiti prometno-energetske analize

 

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Multimodalno rutiranje i optimizacija, nadzor i planiranja transporta;-Internet stvari („Internet of Things“),  velike baze podataka („big data“) i rješenja u oblaku za promet.

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju; Rješenja za simulacije u multimodalnim prometnim sustavima / modelima; Praćenje vozila, upravljanje flotom vozila (fleet management);