partners

Smart Ri d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj

Što je CEKOM za pametne gradove

Centar kompetencija (CEKOM) za pametne gradove je inovacijski klaster sa svrhom provođenja istraživačko-razvojnih projekata i razvoja kompetencija u domeni primjene pametnih tehnologija za pametne gradove, čime doprinosi rješavanju suvremenih izazova urbanih ekosustava sa ciljem unaprjeđenja kvalitete života i standarda građana. Klaster ujedno omogućava komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih postignuća unutar dva tematska područja Strategije pametne specijalizacije (S3):  Energija i održivi okoliš te Promet i mobilnost.

CEKOM za pametne gradove uključuje suradnju između 16 privatnih i javnih poduzeća te četiri institucije za istraživanje i širenje znanja na projektnim aktivnostima. Cjelovit popis partnera dostupan je ovdje. Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje inovacijskim klasterom i koordinirala projektna suradnja među partnerima, Grad Rijeka je 2015. godine osnovao poduzeće Smart RI d.o.o.

Uloga Smart RI d.o.o.

Smart RI d.o.o. osnovano je u svojstvu upravljanja i nositelja projekata CEKOM-a za pametne gradove, a temeljna mu je svrha integracija i koordinacija zajedničkih projektnih aktivnosti gospodarskih subjekata i znanstvenih institucija unutar inovacijskog klastera. Suradnja na projektima istraživanja i razvoja kroz uspostavu CEKOM-a za pametne gradove regulirana je Sporazumom o zajednici prijavitelja, a njime su definirane aktivnosti koje će klaster provoditi na osnovu ‘Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija’.

Smart RI d.o.o. time postaje testni i pokazni centar za pametne tehnologije, u sklopu kojeg se provode pilot projekti s ciljem unaprjeđenja pametnih rješenja (proizvoda i/ili usluga) do razine spremnosti za komercijalizaciju. U okviru upravljačke funkcije, Smart RI d.o.o. pruža administrativnu, organizacijsku i logističku podršku ostalim članovima CEKOM-a.

Opći akti Društva

 

Društveni ugovor o osnivanju Smart Ri d.o.o.

Pravilnik o radu Smart Ri d.o.o.


 

Izvješće o poslovanju TD Smart Ri d.o.o. za 2016. godinu

Izvješće o poslovanju TD Smart Ri d.o.o. za 2017. godinu

Izvješće o poslovanju TD Smart Ri d.o.o. za 2018. godinu

Izvješće o poslovanju TD Smart Ri d.o.o. za 2019. godinu

Zakoni vezani uz poslovanje Društva

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o javnoj nabavi

Opći porezni zakon

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dohodak

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)