Vizualizacija budžeta grada Rijeke za 2017. godinu

Posted on Posted in Blog

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2017. godinu u iznosu od 948.200.000 kuna što predstavlja povećanje za 24,0 mil. kuna odnosno za 2,6% u odnosu na iznos proračuna za 2016. godinu.

Projekcije za iduće dvije godine 2018. i 2019. nastavljaju trend rasta i veće su u odnosu na predloženi proračun za 2017. godinu.

Kako to izgleda u grafičkom obliku – pogledajte niže: