Work

Tina Ragužin – CFO

Bavi se EU projektima gdje ima višegodišnje iskustvo.

Posebno zanimanje ima za nove tehnologije, ekonomija, financije.