Kontakti

Tina Ragužin, mr.oec.

Grad Rijeka

Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Savjetnik za izradu i provedbu programa

Trg Sv. Barbare 2/1, 51000 Rijeka, Croatia

Telefon/ Phone : ++385 51 209 619    Fax : ++385 51 209 617

ČLANOVI UPRAVE

Javite nam se
GDJE SE NALAZIMO

GRAD RIJEKA IZ ZRAKA