Energy_traka2

Cilj ove projektne cjeline je razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima. Želja je učiniti gradove što je moguće više energetski učinkovitim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana, oslanjajući se na podatke prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada.

Održivo upravljanje prirodnim resursima (Pametan okoliš) postiže se putem uvođenja novih tehnoloških rješenja. To je posebice istaknuto kod potrošnje energenata, zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, pametne rasvjete te gradnje ili obnove objekata.

Nositelj projekta je Energetski institut Hrvoje Požar, a partneri Elektrokovina Plus, Apsolon, SmartIS i Hrvatski Telekom.

Zora-Neboderi-Rijeka

Proizvodi / usluge

Razvit će se inovativni, user-friendly skup digitalnih alata, aplikacija i usluga čija je zajednička poveznica bottom-up angažman korisnika i proširenje energetske učinkovitosti u snažno povezani svijet pametnog grada. Krajnji korisnici, odnosno građani pametnog grada, imaju mogućnost izravno sudjelovati u razvoju modela energetske učinkovitosti i održivosti pametnog grada s ciljem zadržavanja i povećanja razine kvalitete života u gradu.

Također, dobiveni podaci pružaju potporu za dinamičku potporu odlučivanju kroz identifikaciju prioritetnih zgrada za energetsku obnovu, procjenu energetskih ušteda…

Unutar modula Energy Efficiency uspostavit će se sustav za praćenje energetske potrošnje te ekonomskih i tehničkih pokazatelja energetske učinkovitosti u okviru pametnog grada. Razvit će se i implementirati višekriterijski algoritam za praćenje, upravljanje i planiranje energetske učinkovitosti za specifične sektore energetske potrošnje.

Pilot projekt „pametne rasvjete“, elektroničke i softverske podloge za sustav upravljanja javnom rasvjetom, testirat će se na 30 do 50 lampi koje će biti opremljene senzorima pokreta i senzorima svjetlosti , a pružat će nebrojene mogućnosti upravljanja rasvjetom i energetsku uštedu ali i priliku za oplemenjivanje i efikasnije korištenje postojeće distribucijske mreže pomoću prikupljenih informacija. Ušteda je u fokusu i projekta Smart Waste  koji će pružiti kompletna rješenja za učinkovito gospodarenje otpadom. Kroz mobilnu i mrežnu aplikaciju, povezat će se komunalna društva zadužene za zbrinjavanje otpada, dispečeri koji planiraju dnevne rute zbrinjavanja otpadom te građane.

Poseban projekt unutar cjeline Energy & Enviroment je tzv. KPI Evaluator, odnosno razvoj, formulacija i praćenje ključnih i relevantnih pokazatelja na području energetske učinkovitosti i održivog okoliša kroz inovativnu i interaktivnu prezentacijsku platformu. Kroz ovu platformu za praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti grada, Rijeka će dobiti iscrpne podatke po pojedinim područjima, a moći će se pratiti i trendovi i kretanja, odnosno napredak grada po pojedinim pokazateljima. Navedena će se platforma moći sagledati kao „osobna iskaznica grada“, a Rijeka će postati testni centar za praktičnu primjenu ove platforme.

Svi moduli ovog projekta u svojoj osnovnoj izvedbi ciljane primarne korisnike imaju među gradovima i jedinicama lokalne samouprave, no pojedini se moduli u prilagođenoj varijanti mogu plasirati i drugačijem tipu korisnika (upraviteljima zgrada ili vlasnicima objekata, tvrtkama…).

Inovativnost i benefiti za građane

korištenje postojeće infrastrukture na moderan, društveno prihvatljiv i energetski i resursno učinkovit način

snažniji angažman potrošača kroz razvoj informacijsko-komunikacijskih rješenja usmjerenih prema krajnjem korisniku

mogućnost izravnog sudjelovanja građana u razvoju modela energetske učinkovitosti i održivosti pametnog grada

inventarizacija energetskih objekata, sustava i opreme u okolišu

rješenja za praćenje energetske učinkovitosti i rješenja za predviđanje potrošnje i proizvodnje za podršku upravljanju potrošnjom energije

napredna rješenja za praćenje energetske učinkovitosti u zgradama

Povezane vijesti