partners

Smart Ri d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj

Smart Ri društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i strateški razvoj  je tvrtka u vlasništvu Grada Rijeke osnovana u listopadu 2015. godine u svrhu upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja). Smart Ri je nositelj i prijavitelj projekta.

Smart Ri će biti testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Iz navedenog razloga Smart Ri će pružati podršku u administrativnom i organizacijskom smislu ostalim partnerima u CEKOM-u.

Smart Ri će obavljati sljedeće aktivnosti:

 • koordiniranje projekata istraživanja i razvoja,
 • koordiniranje izrade razvojnih strategija i akcijskih planova u području pametnih gradova i praćenje provedbe,
 • poticanje i priprema razvojnih projekata u području pametnih gradova,
 • suradnja u izradi razvojnih projekata i strateških projekata,
 • računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
 • informacijske uslužne djelatnosti,
 • savjetovanje u vezi provedbe programa ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,
 • poticanje suradnje gospodarskih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu, osobito projekata koji se zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, stvaranju novih proizvoda i usluga sa  ciljem primjene novih tehnologija za pametne gradove, a koji su pretežno orijentirani na domaće resurse,
 • predstavljanje i umrežavanje radi zajedničkog nastupa na tržištu (klasteri, konferencije, sajamsko nastupanje i dr.),
 • izgradnja infrastrukture za pametne gradove,
 • pomoć i podrška otvaranju i razvoju potpornih institucija,
 • istraživanje tržišta i izrada studija izvodivosti, poslovnih planova, prijava i vođenje EU projekata i ostalih izvora financiranja,
 • usluge savjetovanja,
 • edukacija prema ciljnim skupinama u području pametnih gradova,
 • organiziranije konferencija, okruglih stolova i sličnih događanja,
 • suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama,
 • administrativne djelatnosti.

Osnivanje CEKOM-a za pametne gradove predviđeno je u skladu s modelom 2 osnivanja CEKOM-a, odnosno osnivanje centra kompetencija kao inovacijskog klastera koji uključuje 16 poduzetnika i 4 organizacije za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.

U sklopu projekta CEKOM za pametne gradove provodit će se ciljana razvojna i primijenjena istraživanja koja će doprinijeti suradnji partnera, unaprijediti i potaknuti profitabilnost uključenih društava, te omogućiti stvaranje intelektualnog vlasništva unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije gospodarstva prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije (S3) Republike Hrvatske.

Strategija razvoja CEKOM-a za pametne gradove bazira se na provođenju aktivnosti istraživanja i razvoja čime se rješavaju gospodarski izazovi. CEKOM za pametne gradove će omogućiti komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih postignuća projekata istraživanja i razvoja te razvoju kompetencija unutar 2 tematska područja Strategije pametne specijalizacije (S3) i to:

 • Energija i održivi okoliš
 • Promet i mobilnost