UrbanInno

Posted on

URBAN INNO – „Iskorištavanje inovativnog potencijala urbanih ekosistema” projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema. Potrebno je značajno unaprjeđenje povezanosti dionika u urbanim ekosistemima za bolje korištenje njihovih inovativnih potencijala. Aktivnosti projekta URBANN INNO biti će implementirani u ekosistemima projektnih partnera. Planirana je uspostava 5 novih klastera/mreža i 6 regionalnih/urbanih inovacijskih planova za partnerske regije. 9 pilot projekata implementirat će se u regijama partnera koristeći nove participativne metode i uključivanje krajnjih korisnika.

Projektne aktivnosti:

 • Uspostava “quadriple-helix” urbanih inovativnih klastera/mreža
 • Razvoj alata za pametne participativne meetode i uključivanje krajnjih korisnika
 • Implementacija i evaluacija (pametnih) participativnih meoda u urbanim innovativnim procesima (piloti)
 • Razvoj transnacionalne urbane inovativne strategije

Projektni partneri:

 • Grad Rijeka, Hrvatska – vodeći partner
 • CyberForume.V., Njemačka
 • Inno AG, Njemačka
 • E-Zavod, Zavod za celovite razvojne rešitve, Slovenija
 • Mestna občina Maribor, Slovenija
 • Technički Fakultet Košice, Slovačka
 • Grad Kielce/ Kielce Technološki Park, Poljska
 • Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatska
 • Pannon Business Network Association, Mađarska
 • Research Buurgenland GmbH, Austrija
 • Vorarlberg Sveučilište primjenjenih znanosti, Austrija
 • InformaticaTrentina Spa, Italija

Pridruženi partneri:

 • Economic Development Department Karlsruhe, Germany
 • Vas County Authority, Hungary
 • City of Pinkafeld, Austria
 • City of Hartberg, Austria
 • Košice Self-governing Region

Proračun:
Ukupna vrijednost projekta: 2.620.632,41 €


Program iz kojeg se financira: Interreg Central Europe [...]

SmartCity.Modesty

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za energetski učinkovito upravljanje i monitoriranje pametnog grada uz pomoć računarstva u oblaku sa setom aplikacija za građane i poslovne subjekte visoke razine sigurnosti podataka

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.MODESTY (Multi source BigData for Enviroment Sustainabilty predicTions System)

 Kratki opis projekta:

Uloga projekta Modesty je povećanje energetske učinkovitosti pametnog grada i efikasniji razvoj gospodarstva u skladu s održivim razvojem. U sklopu projekta razvijat će se i postavljati mreža interaktivnih, modularnih osjetila (IoT) na području grada Rijeke s ciljem prikupljanja podataka u realnom vremenu o stanju u gradskom okolišu (ugljični dioksid i drugi staklenički plinovi, temperatura, buka, vibracije i sl.), infrastrukturi i aktivnosti za potrebne istraživanja i javne upotrebe.

[...]

SmartCity.Living

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za upravljanjem kretanja u gradu

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.LIVING (Live Info and Movement of Citizens w Recommendation Gear)

Kratki opis projekta:

Cilj projekta Smart City LIVING je razviti inovativne usluge i proizvode koji će omogućiti iskorištavanje potencijala i podataka iz pametnog grada za upravljanje kretanjem stanovnika i turista te dinamikom života u gradu. Time se „pamet“ nastala u CEKOM-u nastoji direktno povezati s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja te time dodati direktnu vrijednost za građane.

Razvijani sustav prikupljao bi podatke iz različitih izvora poput anonimiziranih podataka mobilne mreže telekom operatora, iz drugih projekata ovog CEKOM-a te senzora za mikro lokacije (beacona) i drugih senzora (poput RFID tagova) postavljenih na lokacijama gdje se kreću građani.

[...]

SmartCity.Surinmo

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za povezanu, energetski učinkovitu i dijeljenu urbanu mobilnost

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.SURINMO (Smart URban traffic Infrastructure eNabling smart Mobility)

Kratki opis projekta:

Svrha SmartCity.SURINMO projekta je razvoj domenske platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i dijeljene urbane mobilnosti, s aplikativnom komponentom za krajnje korisnike, ujedno namijenjene za optimiranje prometnih tokova i rasterećenja prometa u mirovanju, u uvjetima niskougljične mobilnosti, koja će se demonstrirati na području Grada Rijeke.

SmartCity.SURINMO platforma zamišljena je kao modul krovne, horizontalne IoT platforme, zadužene za optimiranje prometa u skladu s europskim standardom za ITS sustave – Datex II.

[...]

SmartCity.Trans

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za integralno upravljanje prometom

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Trans (Traffic Management and Internet of Things)

Kratki opis projekta:

Projekt SmartCity.Trans osmišljen je s ciljem poboljšanja kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanjem i poticanjem inovativnih, održivih, čistih i energetski učinkovitih načina odvijanja prometa. Neke od mjera kroz koje projekt djeluje su upravljanje mobilnošću prema specifičnim potrebama te djelovanje na ponašanje u prometu. Cilj projekta jest razraditi i implementirati mjere energetske učinkovitosti u gradskom prometu čija bi primjena rezultirala smanjenjem potrošnje primarne energije te smanjenjem emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava. [...]

SmartCity.4D Inteligentna Infrastruktura

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj novih tehnologija za izradu 4D inteligentne infrastrukture u pametnim gradovima

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.4D Intelligent Infrastructure

Kratki opis projekta:

Dokumentacija postojećeg stanja komunalne infrastrukture preduvjet je ispravnog vrednovanja komunalne infrastrukture i budućih investicija. Trenutni podaci su nekvalitetni i nekoherentni, a postupci snimanja podataka spori i vrlo skupi. Prikupljanje podataka klasičnim metodama može potrajati desetljećima što je posve neprihvatljivo i može pogubno utjecati na realizaciju novih investicija bilo koje vrste. Nedostatak informacije o podzemnoj i nadzemnoj infrastrukturi, osim investicijskih procesa, otežava i održavanje te intervencije na instalacijama što je veliki i nepotreban trošak za privatna, javna ili komunalna poduzeća u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (JLS). [...]

SmartCity.Energy&Environment

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Energy&Environment

Kratki opis projekta:

Temeljna odrednica razvoja pametnih gradova je njihova održivost. Inovacijski potencijal grada može se ostvariti samo na održivim temeljima. Osnovni je cilj projekta SmartCity.Energy&Environment pametni grad učiniti što energetski učinkovitijim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana oslanjajući se pritom na ulaze prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada, kako kroz planski pristup, tako i u svakodnevnom radu, kroz razvoj kompletnih inovacijskih platformi. Pored što odgovornijeg i efikasnijeg korištenja gradske infrastrukture i prirodnih resursa, održivost pametnog grada čine i ekonomska održivost, društvena kolaboracija i inkluzivnost. [...]