UrbanInno

Posted on

Cilj projekta: maksimiziranje inovacijskog potencijala urbanih sredina osnivanjem “quadriple-helix” klastera/mreža kao i razvojem novih participativnih metoda i alata za uključivanje krajnjih korisnika u inovacijske procese.

SmartCity.Modesty

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za energetski učinkovito upravljanje i monitoriranje pametnog grada uz pomoć računarstva u oblaku sa setom aplikacija za građane i poslovne subjekte visoke razine sigurnosti podataka Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.MODESTY (Multi source BigData for Enviroment Sustainabilty predicTions System)Kratki opis projekta:Uloga projekta Modesty je povećanje energetske učinkovitosti pametnog grada i efikasniji […]

SmartCity.Living

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za upravljanjem kretanja u graduEngleski naziv IRI projekta:  SmartCity.LIVING (Live Info and Movement of Citizens w Recommendation Gear)Kratki opis projekta:Cilj projekta Smart City LIVING je razviti inovativne usluge i proizvode koji će omogućiti iskorištavanje potencijala i podataka iz pametnog grada za upravljanje kretanjem stanovnika i turista te dinamikom života […]

SmartCity.Surinmo

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za povezanu, energetski učinkovitu i dijeljenu urbanu mobilnost Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.SURINMO (Smart URban traffic Infrastructure eNabling smart Mobility)Kratki opis projekta:Svrha SmartCity.SURINMO projekta je razvoj domenske platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i dijeljene urbane mobilnosti, s aplikativnom komponentom za krajnje korisnike, ujedno namijenjene za optimiranje prometnih tokova i […]

SmartCity.Trans

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za integralno upravljanje prometom Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Trans (Traffic Management and Internet of Things)Kratki opis projekta:Projekt SmartCity.Trans osmišljen je s ciljem poboljšanja kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanjem i poticanjem inovativnih, održivih, čistih i energetski učinkovitih načina odvijanja prometa. Neke od mjera kroz […]

SmartCity.4D Inteligentna Infrastruktura

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj novih tehnologija za izradu 4D inteligentne infrastrukture u pametnim gradovima Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.4D Intelligent InfrastructureKratki opis projekta:Dokumentacija postojećeg stanja komunalne infrastrukture preduvjet je ispravnog vrednovanja komunalne infrastrukture i budućih investicija. Trenutni podaci su nekvalitetni i nekoherentni, a postupci snimanja podataka spori i vrlo skupi. Prikupljanje podataka klasičnim metodama može […]

SmartCity.Energy&Environment

Posted on

Naziv IRI projekta: Razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Energy&EnvironmentKratki opis projekta:Temeljna odrednica razvoja pametnih gradova je njihova održivost. Inovacijski potencijal grada može se ostvariti samo na održivim temeljima. Osnovni je cilj projekta SmartCity.Energy&Environment pametni grad učiniti što energetski učinkovitijim i što više […]