TIJELA DRUŠTVA I

Društvom Smart-Ri d.o.o. upravlja dvočlana uprava: jedan član Uprave zadužen je za upravljanje projektima, financije i marketing, a drugi član Uprave zadužen je za obavljanje poslova tehničkog direktora. Članovi uprave odgovaraju Nadzornom odboru društva i Skupštini društva (predstavniku osnivača). U prve tri godine poslovanja predviđeno je zapošljavanje suradnika na projektima (3) i pravnog savjetnika. Suradnici na projektima obavljat će poslove administriranja projekata, računovodstvenog praćenja te izvješćivanja za potrebe pravdanja EU sredstava, kao i koordinacije među partnerima. Isto tako, obavljat će i poslove koji uključuju promociju CEKOM-a te pripremu projekata za EU financiranje. Pravni savjetnik obavljat će poslove reguliranja prava partnera iz intelektualnog vlasništva u razvoju novih proizvoda i pripreme sjednica tijela Društva.

Opći akti društva i

Društveni ugovor o osnivanju Smart RI d.o.o.

Pravilnik o radu Smart RI d.o.o.

Izvješće o poslovanju TD Smart RI d.o.o. za 2016. godinu

Izvješće o poslovanju TD Smart RI d.o.o. za 2017. godinu

Izvješće o poslovanju TD Smart RI d.o.o. za 2018. godinu

Izvješće o poslovanju TD Smart RI d.o.o. za 2019. godinu