4DII_traka2

Projekt 4DII Inteligentna Infrastruktura kreće od pretpostavke kako su prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge baziraju na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture.  

Kako trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, cilj ovog projekta je efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom, a kako bi se smanjili troškovi, povećala efikasnost, privukle investicije te pružila bolja usluga. Takav cjelovit način prikupljanja podataka za sada ne postoji na području Republike Hrvatske, a i globalno budući da trenutno postoje samo neki dijelovi rješenja za pojedinačne elemente koji su obuhvaćeni projektom.

Glavni partner je Ericsson Nikola Tesla, a na projektu su uključeni i 3tcable, Alarm Automatika, Sveučilište u Rijeci, Energetski institut Hrvoje Požar, te riječka trgovačka i komunalna društva Vodovod i Kanalizacija i Energo.

Proizvodi / usluge

Platforma 4DII

Kako postojeći alati na tržištu ne pružaju mogućnosti upravljanja prostorno – vremenskom komponentom infrastrukture, ovaj inovativni proizvod kojeg razvija Ericsson Nikola Tesla zamjenjuje dvodimenzionalni prikaz infrastrukture prostorno-vremenskom dimenzijom (4D), a dodatno se ubrzava proces prikupljanja i interpretacije podataka, čime se postiže efikasnija evidencija i upravljanje komunalnom infrastrukturom.

Inovativnost i benefiti za građane

smanjivanje troškova prikupljanja podataka, upravljanja i planiranja komunalnom infrastrukturom i bolja koordinacija između upravitelja infrastrukture

pružanje multidimenzionalnog pogleda na infrastrukturu i njezin utjecaj

smanjeni troškovi za krajnje korisnike/ potrošače

privlačenje investicija i pružanje bolje usluge

Pogled-iz-zraka-na-HNK-Ivana-pl

Povezane vijesti