PARTNERI NA PROJEKTU

Projekt CEKOM (Centar kompetencija za pametne gradove) je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Gospodarstvo i akademska zajednica kroz Centar kompetencija za pametne gradove upravljaju, koordiniraju i pružaju domensko znanje s ciljem razvoja novih poslovnih modela, proizvoda i usluga koji su u zajedničkom društvenom interesu. U samoj razradi šest istraživačko-razvojnih projekata sudjeluje 20 partnera, od čega 17 privatnih/javnih poduzeća i 3 institucije za istraživanje i širenje znanja.

Logo-Smart-Ri

Smart RI d.o.o. (Rijeka)

osnovan je od strane Grada Rijeke sa svrhom upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja. U okviru upravljačke funkcije, Smart RI d.o.o. pruža administrativnu, organizacijsku i logističku podršku ostalim članovima CEKOM-a.

3tcable logo

3tCable d.o.o. (Opatija)

je obiteljska tvrtka koja ostvaruje kontinuitet od preko 25 godina u segmentu optičkih mreža, njihove izgradnje i održavanja kroz cjelokupni vijek eksploatacije. Svojim ekspertnim znanjima o širokopojasnoj infrastrukturi, mjeriteljstvu, distribuciji sadržaja te sigurnosti i nadzora doprinose projektu SmartCity.4DII.

alarm-automatika

Alarm automatika d.o.o. (Rijeka)

je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativni i integriranih rješenja tehničke zaštite. Tvrtka je na tržištu više od 30 godina, posluje u 10 zemalja i zapošljava više od 150 ljudi, a dobitnici su i niza nagrada za razvoj integracijskih softvera. Alarm automatika sudjeluje na 3 istraživačko-razvojna projekta – SmartCity Connected Traffic, 4DII i Living.

Apsolon

Apsolon d.o.o. (Zagreb)

je vodeća regionalna tvrtka za poslovno savjetovanje. Kroz djelovanje u projektima SmartCity Connected Traffic i SmartCity Energy & Environment, Apsolon će osigurati poveznicu tehnoloških rješenja s dubinskim razumijevanjem korisnika kroz razvoj inovativnih modela zajedničkog korištenja resursa i ključnih indikatora pametnog grada.

Combis logo

Combis d.o.o. (Zagreb)

je regionalni sistem integrator, usmjeren na razvoj aplikativnih, komunikacijskih, sigurnosnih i sistemskih rješenja te pružanje usluga. Ulaskom Combisa u HT Grupu hrvatskom je tržištu po prvi puta predstavljen širok spektar vrhunskih informatičko–telekomunikacijskih poslovnih rješenja i usluga. Combis je vodeći partner Modestyja, a sudjeluje i na projektima Living i Connected Traffic.

Elektrokovina

Elektrokovina d.o.o. (Zagreb)

više desetaka godina uspješno realizira projekte u području rasvjete i strojarskih instalacija. Kroz projekt SmartCity Energy & Environment, Elektrokovina plus će osigurati istraživačku i razvojnu komponentu u primjeni infrastrukture javne rasvjete u svrhu razvoja elemenata upravljanja i prikupljanja podataka u pametnim gradovima.

EIP-logo

Energetski institut Hrvoje Požar (Zagreb)

je neprofitna znanstvena ustanova s preko 25 godina iskustva na području razvoja energetike. Institut godišnje provede više od dvije stotine projekata, a aktivan je u više od pedeset država. Institut osigurava stručnu, tehničku i znanstvenu pomoć u temama povezanim s energetikom - vodeći je partner na projektu SmartCity Energy & Environment, a sudjeluje i u provedbi projekta SmartCity 4DII.

energo

Energo d.o.o. (Rijeka)

je tvrtka koja se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom plina i toplinske energije te javnom rasvjetom i energetskom učinkovitošću. Kroz djelovanje u projektu 4DII, Energo će podijeliti svoja relevantna saznanja stečena dugogodišnjim radom na komunalnoj infrastrukturi, a žele unaprijediti vlastite poslovne procese ugradnjom/primjenom novih kvalitetnih elemenata/rješenja.

Ericsson

Ericsson Nikola Tesla d.d. (Zagreb)

je vodeći regionalni isporučitelj informacijsko-komunikacijskih (IK) proizvoda i usluga, te najveći hrvatski izvoznik znanja. Kao glavni partner projekata SmartCity 4DII i Connected Traffic, i sudionik projekta SmartCity Modesty, Ericsson osigurava poveznicu s industrijom, kroz istraživanje, razvoj i primjenu najnovijih tehnoloških rješenja.

Exevio-doo-logo

Exevio d.o.o. (Rijeka)

je rastuća inovativna tvrtka koja se bavi razvojem različitih tehnoloških rješenja te ostvaruje uspjehe na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Tvrtka iza sebe ima više od 10 godina iskustva u razvoju digitalnih rješenja s fokusom na kvalitetu i implementaciju modernih tehnologija. Kroz sudjelovanje na projektima Surinmo i Modesty, Exevio će se baviti unaprjeđenjem prometa, ekologije i sigurnosti.

fakultet-opatija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

je uključen u projekt kao istraživački stručni partner. FMTU ima veliko iskustvo u radu na znanstvenim, stručnim te EU projektima, kao nositelj i partner. Kao ustanova u potpunosti usmjerena na znanstveni razvoj kadrova u turizmu, FMTU će specifičnim rasponom znanja i stručnosti poduprijeti istraživačku komponentu projekta Smart.City Living u domeni Data Driven Destination Management System.

T

Hrvatski Telekom d.d. (Zagreb)

je vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Kroz djelovanje na četiri projekta (glavni partner u Surinmu i Livingu, a sudionik na projektima Modesty i Energy &Environment), HT osigurava kapacitete za istraživanje i razvoj rješenja u području pametnih prometnih rješenja i mobilnosti, gospodarenja otpadom te naprednih analitika temeljenih na velikim količinama podataka za pametne gradove. HT pruža i infrastrukturu za razvoj računarstva u oblaku.

IOLAP Inc. (Frisco, Texas, SAD)

je globalno integrirana IT kompanija čije poslovanje se prvenstveno bazira na IT uslugama i konzaltingu iz područja analitike podataka, dizajna i razvoja aplikacija te umjetne inteligencije i strojnog učenja. iOLAP će svojim sudjelovanjem u projektima Living i Modesty doprinijeti s dugogodišnjim znanjem i iskustvom iz područja analitike podataka i računarstva u oblaku, stečenima u radu za vodeće globalne i regionalne kompanije.

VIK

KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. (Rijeka)

je isporučitelj vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na velikom, geografski specifičnom području površine 517 km2. Projektu SmartCity 4DII pridonijet će svojim iskustvom i znanjem u upravljanju vodno-komunalnom infrastrukturom. Od projekta očekuju dodatno upoznavanje s mogućnostima naprednih algoritmima umjetne inteligencije koje mogu primijeniti u svojem poslovanju.

Kreativni_odjel

Kreativni odjel d.o.o. (Rijeka)

je tvrtka za tržišne komunikacije i multimedijsku produkciju. Primarna djelatnost je multimedijska i web produkcija, te izrada kompleksnih i interaktivnih vizualizacija. Kreativni odjel je i Google Growth Engine Ambassador i kao takav uvijek u tijeku s novim informatičkim trendovima i tehnologijama. Kroz CEKOM provodi izvedbu ekspertnog sustava o kretanju građana i gostiju u sklopu projekta Living.

PFRI

Pomorski fakultet (Rijeka)

je najstarija i najznačajnija visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u pomorstvu u Republici Hrvatskoj. Fakultet potiče znanstveni i istraživački rad usmjeren ka primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća u pomorstvu i prometu. Kao istraživački znanstveni i stručni partner na projektu SmartCity Connected Traffic, Pomorski fakultet će poduprijeti istraživačke komponente projekta, posebice u domeni multimodalnog prometa.

Rijeka Plus d.o.o. (Rijeka)

je trgovačko društvo osnovano od grada Rijeke koje unutar službe prometa objedinjava aktivnosti upravljanja prometom, istraživanja prometa i praćenja prometne problematike, održavanja semafora, vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, betonskih graničnika i zaštitnih stupića te vođenja investicija i razvojnih projekata iz područja prometa.

Smart Sense d.o.o. (Zagreb)

je hrvatska IT tvrtka koja se bavi razvojem IoT proizvoda i rješenja za pametne gradove, domove i industriju. Smart Sense je osobito usmjeren prema razvoju “pametnih” senzora, a svojim će dosadašnjim znanjima i iskustvom na razvojnim projektima doprinijeti razvoju pametnih prometnih rješenja kroz projekte Surinmo i Connected Traffic.

SmartIS d.o.o. (Zagreb)

je vodeći pružatelj rješenja i usluga za velika poslovna okruženja, urbane sredine i javnu upravu s bogatim iskustvom u poljima sistemske integracije, upravljanju sustavima, podatkovnoj i informacijskoj sigurnosti te upravljanju sredstvima i uslugama. SmartIS će pružati istraživačku ekspertizu na projektu SmartCity Energy & Environment.

Sveučilište u Rijeci

je istraživačka i znanstveno-obrazovna ustanova odgovorna za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada Rijeke i regije. Sveučilište u Rijeci osigurava istraživačku i znanstvenu komponentu kroz angažman profesora i studenata u realizaciji istraživanja i razvoju pojedinih komponenti pametnih gradova, posebice kroz projekt SmartCity 4DII.