VIZIJA

Koncept pametnog grada predstavlja okvir za viziju modernog urbanog razvoja. Posebnu važnost u tome ima informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) kao pokretač gospodarske konkurentnosti, ekološke održivosti i življenja općenito. Uz pomoć IKT pametni gradovi ubrzavaju gospodarski rast, unaprjeđuju način života građana, otvaraju mogućnosti urbanog razvoja, provode inicijative ekološke održivosti, poboljšavaju procese donošenja odluka i osiguravaju pristup naprednim financijskim uslugama…

Okretanje inovacijama, povećanju produktivnosti, efikasnom korištenju resursa i visoke dodane vrijednosti u proizvodima i uslugama kojima se možemo natjecati na sve složenijem globalnom tržištu su ključni pokazatelji, a takav će pristup za sobom donijeti nove investicije i poslove te potaknuti inovacije. No, primarni preduvjet razvoja pametnog grada je upravo uspostava platforme za međusobno povezivanje svih dionika razvoja temeljenog na inovacijama i to ne samo u tehnološkom, već i u organizacijskom smislu.

Iz navedenog proizlazi vizija: CEKOM za pametne gradove pozicionira se kao vodeća institucija u Republici Hrvatskoj i široj regiji za razvoj i primjenu pametnih tehnologija u gradovima.

cover

CILJEVI

Strateški ciljevi

  • Razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima.
  • Pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u Republici Hrvatskoj.
  • Unaprjeđenje i povezivanje postojeće istraživačke infrastrukture, uspostava kolaboracijske M2M platforme i integriranje u međunarodne projekte, čime će se ojačati pozicija Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra i optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte.

Opći društveni ciljevi

  • Unaprjeđenje suradnje između sektora znanosti i industrije.
  • Razvoj projekata pametnog grada temeljenih na holističkom pristupu.
  • Usklađivanje strateških interesa između industrije i znanosti, koje će omogućiti pokretanje novog znanstveno-tehnološkog ciklusa razvoja i inovacija, komercijalizaciju i pripremu implementacije novih proizvoda i usluga.
  • Povezivanje nacionalnih i lokalnih dionika u okviru područja pametne specijalizacije (energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te IKT), te u sektorima proizvodnje računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, gotovih metalnih proizvoda, strojeva i uređaja, pružanja usluga programiranja, savjetovanja i povezanih djelatnosti.
  • Jačanje ljudskih potencijala kroz privlačenje vrhunskih istraživača i podržavanje transfera znanja prema industriji.
  • Smanjenje rodne diskriminacije – postići uravnoteženo sudjelovanje žena i djevojaka u R&D sektoru.