O NAMA

Centar kompetencija za pametne gradove je trogodišnji projekt od nacionalnog značaja, a ujedno i najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana.

Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda. Izbjeći će se i nepotrebno rasipanje javnih sredstava ali i neadekvatna kvaliteta javnih dobara i usluga.

Osim što optimalno koristi resurse, pametan grad istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja. Pametan grad je i fleksibilan, otvoren, pristupačan i fokusiran na građane, a dugoročno privlači investicije, potiče poduzetništvo, povećava produktivnost i demokratičnost…

Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Cilj je rješavanje izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima… U inovacijskom klasteru koji bi od Rijeke trebao stvoriti najpametniji grad u Hrvatskoj okupljeno je 20 partnera.

Pogled-s-Trsatske-gradine-Rijeka

Nositelj i prijavitelj projekta Centra kompetencija za pametne gradove je trgovačko društvo Smart RI d.o.o. koje je osnovao Grad Rijeka. Smart RI, a time i grad Rijeka, će postati testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot-projekti radi unapređenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju.

Upravo će taj kontekst urbanog laboratorija biti najvidljiviji građanima i posjetiteljima Rijeke, koji će po prvi put imati priliku aktivno sudjelovati u primjeni i razvoju najnaprednijih tehnologija. Time će se Rijeka pozicionirati kao razvojni centar i optimalna lokacija za dugoročne istraživačke projekte.

Nadalje, u okviru upravljačke funkcije, Smart RI d.o.o. pruža administrativnu, organizacijsku i logističku podršku ostalim članovima CEKOM-a.

Zašto Rijeka?

Grad Rijeka idealan je testni poligon na kojem se susreću svi izazovi prikladni za testiranje usluga na području razvoja rješenja za pametne gradove. Grad Rijeka je razvijeno je tranzitno čvorište što uzrokuje značajne probleme na području prometa i ekologije. Također, Rijeka je i sve značajnija turistička destinacija s turistički razvijenim satelitskim okruženjem (Opatija, Krk i ostali otoci). Turistička komponenta posebno dolazi do izražaja u ljetnom razdoblju gdje višestruko povećanje broja ljudi koji koriste javne usluge uvelike utječe na kvalitetu života građana.

Kompleksnost i problemi s kojima se grad Rijeka susreće izazov su i temelj projekata istraživanja i razvoja s naglaskom na inovativnim rješenjima, modelima i tehnologijama koje mogu doprinijeti efikasnijem i učinkovitom rješavanju urbane problematike na onim područjima koje se smatraju ključnim za daljnji razvoj gradova.

Spremnost na sudjelovanje komunalnih društva u sklopu nadležnosti grada u projektima s industrijskim partnerima pokazala se krucijalnom s obzirom da su javna komunalna poduzeća ujedno i logični testni korisnici novokreiranih proizvoda, metoda i rješenja.

Ljeto-u-Rijeka

Što je “pametan grad”?

U proteklih nekoliko godina pojam pametnog grada postao je izuzetno popularan i privlačan. Dosadašnje inicijative koje imaju za cilj projektiranje i realizaciju pametnih gradova su dokazale da ne postoji jedinstven pristup kako bi grad postao „pametniji“ i održiv. Svaki grad predstavlja jedinstveni sustav, gdje različiti akteri – gradska uprava, komunalna poduzeća i građani, poduzimaju brojne aktivnosti stvarajući kompleksne interakcije i međuovisnosti. Iako se većina definicija “pametnog grada” razlikuje u isticanju nekoliko ključnih karakteristika, svi ukazuju na korištenje tehnologije i umrežene infrastrukture za poboljšanje gospodarske i političke učinkovitosti te omogućavanje društvenog, kulturnog i urbanog razvoja.

IKT rješenja se već sada primjenjuju u raznim gospodarskim granama, kao što su transport, izgradnja, komunalni sustavi, bankarstvo i javni sektor, zdravstvo, školstvo i sport. Shvaćajući poseban ekološki i društveni kontekst grada, njegove prioritetne aktivnosti, kao i njegovu povijest i specifična obilježja, krucijalno je odabrati smjer razvoja novih sustava koji pridonose učinkovitosti gradskih službi. Na primjer, IKT omogućuje takozvane pametne zgrade, pametne infrastrukture (voda, energija, grijanje i transport), pametne usluge (e-usluge na putovanjima, za zdravstvo, učenje i oglašavanje), koje značajno mijenjaju urbano iskustvo za stanovnike i putnike.

Dakako, na razini pametnih industrija i usluga cilj je unaprijediti sve komponente. Komunalne usluge poput vodoopskrbe moraju biti opremljene modernim tehnološkim rješenjima kako bi se povećala efikasnost i smanjili gubici. Potrebno je poticati energetski učinkovitu gradnju na pametnim lokacijama, a pametna vlast uključuje pametne usluge za građane dostupne putem interneta, međusobnu komunikaciju tijela javne uprave‒umjesto da građani hodaju iz odjela u odjel…

Istraživanja koja će biti realizirana u okviru CEKOM-a (Centra kompetencija za pametne gradove) u cijelosti pokrivaju ključne dimenzije pametnog grada.