NATJEČAJI I NABAVA

Sukob interesa

Temeljem Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa, trgovačko društvo Smart RI d.o.o. objavljuje kako su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima: 

1. CEKOM Brodogradnja d.o.o., Trg Sv. Barbare 2, Rijeka, OIB – 95960772932;
2. Ugostiteljsko trgovački-obrt Podmornica, vl. Darko Sertić, Šenoina 7, Rijeka, OIB:
94938374891;
3. Udruženje obrtnika Rijeka, Vukovarska 21, 51000 Rijeka, OIB: 47602626422

Postupci nabave

Nabava opreme za urbani laboratorij za projekt K.K.01.2.2.03.0004 Centar kompetencija za pametne gradove – DOVRŠENA

 
Nabava konzultantskih usluga za upravljanje projektom i upravljanje intelektualnim vlasništvom za projekt K.K.01.2.2.03.0004 Centar kompetencija za pametne gradove – DOVRŠENA