ŠTO JE CEKOM?

Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kako je jedan od ključnih hrvatskih problema nedostatak suradnje između gospodarstva i znanstvenoistraživačke zajednice na konkretnim projektima, odnosno premali broj komercijalnih projekata koji su plod takve suradnje, CEKOM je osnovan sukladno javnom pozivu Ministarstva gospodarstva prema kojima je CEKOM inovacijski klaster koji potiče suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja. Odnosi među partnerima uređeni su Sporazumom o zajednici prijavitelja koji ima za cilj definiranje i uspostavu učinkovite suradnje na projektima istraživanja i razvoja u okviru CEKOM-a usmjerene na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata.

Centri kompetencija su usmjereni na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije. Povezani su na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije.

U iduće tri godine, koliko će trajati implementacija projekta, projektni partneri će razviti čak 36 inovativnih proizvoda i usluga u području tehnologije pametnih gradova sa značajnim tržišnim potencijalom.  Razvoj proizvoda do razine spremnosti za komercijalizaciju u formatu pilot projekata provodit će se upravo u Rijeci, čime će se doprinijeti razvoju Rijeke kao pametnog grada. Time se Centar kompetencija za pametne gradove u Rijeci pozicionira kao vodeća institucija u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji u domeni razvoja i primjene inteligentnih tehnologija u gradovima sa ciljem unaprijeđena kvalitete života i standarda građana.

cover

projekt vrijedan 149,6 milijuna kuna

20 partnera na projektu, od čega 17 privatnih/javnih poduzeća i 3 institucije za istraživanje i širenje znanja

95,4 milijuna bespovratnih EU sredstava

6 kolaborativnih istraživačkih razvojnih projekata

otvaranje 50 radnih mjesta

3 godine trajanja projekta

36 proizvoda spremnih za tržište

Dijagram