KONTAKT

Podaci o tvrtki

Smart RI d.o.o.
Trg sv.Barbare 2
51 000 Rijeka

OIB: 12031307356
MBS:
MB:
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci,

HR2024880011100136927
kod BKS Bank AG, Glavna Podružnica Hrvatska

TIM

Tina Ragužin

Tina Ragužin, član uprave

Kontakt: tina.raguzin@smart-ri.hr

Nenad_Antolovic

Nenad Antolović, istraživač

Kontakt: nenad.antolovic@smart-ri.hr

Arsen Uran, Voditelj Sektora za provedbu projekata

Kontakt: arsen.uran@smart-ri.hr

Tamara Grubiša, pravni savjetnik

Kontakt: tamara.grubisa@smart-ri.hr

Željka Maravić, administrator - suradnik za EU projekte

Kontakt: zeljka.maravic@smart-ri.hr

Tina Ragužin

Tina Ragužin, član uprave

Kontakt: tina.raguzin@smart-ri.hr

Nenad_Antolovic

Nenad Antolović, administrator – suradnik za EU projekte

Kontakt: nenad.antolovic@smart-ri.hr

Tamara Grubiša, pravni savjetnik

Kontakt: tamara.grubisa@smart-ri.hr

Željka Maravić, administrator - suradnik za EU projekte

Kontakt: zeljka.maravic@smart-ri.hr