Energy_traka2

Cilj ove projektne cjeline je razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima. Želja je učiniti gradove što je moguće više energetski učinkovitim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana, oslanjajući se na podatke prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada.

Održivo upravljanje prirodnim resursima (Pametan okoliš) postiže se putem uvođenja novih tehnoloških rješenja. To je posebice istaknuto kod potrošnje energenata, zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, pametne rasvjete te gradnje ili obnove objekata.

Nositelj projekta je Energetski institut Hrvoje Požar, a partneri Elektrokovina Plus, Apsolon, SmartIS i Hrvatski Telekom.

Proizvodi / usluge

Energy Efficiency

Energetski Institut Hrvoje Požar s ostalim partnerima razvija platformu čiji je cilj upravljanje i planiranje energetske učinkovitosti u okruženju pametnog grada. Problematici energetske učinkovitosti pristupa se na holistički i interdisciplinarni način, sagledavajući postojeće stanje, te predlažući moguća ekonomski i tehnički najprihvatljivija rješenja.

Inovativnost i benefiti za građane

korištenje postojeće infrastrukture na moderan, društveno prihvatljiv i energetski i resursno učinkovit način

snažniji angažman potrošača kroz razvoj informacijsko-komunikacijskih rješenja usmjerenih prema krajnjem korisniku

rješenja za praćenje energetske učinkovitosti i rješenja za predviđanje potrošnje i proizvodnje za podršku upravljanju potrošnjom energije

inventarizacija energetskih objekata, sustava i opreme u okolišu

Zora-Neboderi-Rijeka

Povezane vijesti