Natječaj za radno mjesto Istraživača

Trgovačko društvo SMART RI d.o.o. dana 22. veljače 2022. godine raspisuje 

N A T J E Č A J

za radno mjesto: Istraživač,

1 izvršitelj (m/ž)

 

Rok prijave: 10.ožujka 2022. g.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

 • razumije poslovne zahtijeve kupaca i pokretača i pretvara ih u opipljive tehničke zahtjeve i optimalno tehničko rješenje,
 • provodi projektne aktivnosti u projektne potrebe, identificira resurse i dodjele odgovarajućih ljudi, vremena, znanja i vještina za određene radne zadatke,
 • planira podatke, mapira zadatke i procjenjuje razine angažmana,
 • organizira i koordinira resurse projektnog tima, razvija sustav i osigurava pažljivo praćenje osmišljenih zadataka i postupaka,
 • izrađuje i razvija prototip bigdata rješenja, konačnih bigdata i podatkovnih rješenja, kao i dizajn bigdata baze podataka,
 • prikuplja izvore podataka,
 • razvija i održava sadržaje podataka,
 • priprema i održava opise podataka, kataloge proizvoda i prezentacije,
 • priprema i izrađuje tehničke dokumentacije,
 • prati nove tehnologije i prakse, razvoj tržišta i poslovne zahtjeve (pravni okvir, prakse upravljanja itd.),
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Društva, poput praćenja, koordinacije i doprinosa ispunjenju projektnih pokazatelja vezanih uz provedbu projekta Centar kompetencija za pametne gradove, komunikacije rezultata i ciljeva projekta i pojedinih projektnih aktivnosti s ciljanim skupinama i širom javnosti, pisanja i uređivanja članaka kojima se populariziraju proizvodi i usluge koji nastaju u sklopu projekta Centar kompetencija za pametne gradove.

Uvjeti natječaja 

 • prvostupnik odnosno sveučilišni prvostupnik inženjer/VSS/VII-1 stupanj stručne spreme/ magistar društvene humanističke ili tehničke struke, odnosno odgovarajući istom ili viši
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost kod zapošljavanja:

 • obrazovanje iz područja tehničkih znanosti, znanstvena polja: matematika, primijenjena statistika, elektrotehnika, računarstvo ili informatika
 • iskustvo u radu na smart city projektima
 • iskustvo na poslovima komercijalne primjene/razvoja umjetne podatkovne znanosti i popularizacije takvih rješenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:

 • rad na jednom od najvećih projekata iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u regiji (Centar kompetencija za pametne gradove)
 • uključenost u zanimljive poslove i projekte iz područja razvoja i primjene pametnih tehnologija u JLS
 • usavršavanje i stjecanje iskustva u dinamičnoj i rastućoj industriji primjene pametnih tehnologija u gradovima za koju sustavno raste interes na svjetskoj razini
 • mogućnost učenja i usavršavanja s obzirom na iskazane interese posloprimca, u područjima i poljima koja pokriva projekt Centar kompetencija za pametne gradove
 • rad u dinamičnom, fleksibilnom i motivirajućem okruženju
 • suradnju i razmjenu znanja s partnerima koji su regionalni lideri u razvoju i implementaciji novih tehnoloških rješenja
 • stimulativnu radnu atmosferu u kojoj se cijeni osobni trud i angažman, te samostalno rješavanje problema i izazova

Prijava

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Istraživač (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • motivacijsko pismo (u kojem ćete nam reći zašto ste baš vi najbolji izbor za ovo radno mjesto)
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).

Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: info@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 49. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Ostale odredbe i napomene

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.

Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.

Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pročitaj više

Trebamo li pametne gradove?

Ovo je pogrešno pitanje. Nije stvar u tome trebaju li nam pametni gradovi; pravo je pitanje možemo li bez njih. Današnji gradovi

etinerary – pametno planiranje odmora

Planiranje putovanja, godišnjeg odmora, vikend odmora…ne postoji slađa i istovremeno zamornija stvar od iskrenog pokušaja da maksimalno produktivno iskoristite slobodno vrijeme koje

Pametni građani za pametnije gradove

Kada govorimo o pametnim gradovima, dominiraju tehnološki pojmovi. Govorimo o tome kako će, „big data“, IoT- Internet stvari, umjetna inteligencija, algoritmi te