U tijeku je poziv za upis nove generacije studenata Urbanih studija! Provjerite detalje!

URBANI STUDIJI su interdisciplinarni sveučilišni specijalistički studij prostornog i strateškog dizajna kompleksnih urbanih sustava, fenomena i transformacija. Studij je razvio i vodi DELTALAB — Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci (UNIRI).

Inovativni kurikulum URBANIH STUDIJA okuplja stručnjake iz širokog spektra znanstvenih i umjetničkih disciplina u dinamičan obrazovni proces koji kombinira predavački i radionički program, istraživačku i metodološku praksu u okviru specifičnog tematskog fokusa generacije, bogati program gostujućih predavanja i mentorirani razvoj individualnih završnih radova studenata.
Namijenjeni svima čija istraživanja i prakse utječu na izgrađeno i programirano okruženje, strateško planiranje, infrastrukturne kapacitete te kolektivne imaginarije, URBANI STUDIJI nude interdisciplinarno obrazovanje nužno za smislen doprinos razvoju otvorenih, inkluzivnih i otpornih urbanih sustava u kontekstu suvremenih političkih, ekoloških i tehnoloških kriza.

Temat generacije

Fokus URBANIH STUDIJA je na hibridnosti, otpornosti, umreženosti, kompleksnosti, nepredvidljivosti i nasljeđu u kriznim stanjima, s ciljem razumijevanja i razvijanja dizajnom vođenih pristupa usmjerenih k izazovima urbanih budućnosti. Dok su navedeni fokusi prožeti kroz sve obrazovne sadržaje studija, krucijalno su oprimjereni kroz praktične zadatke istraživanja i metodološkog testiranja na konkretnom problemu kroz temat ove generacije pod nazivom WATERWORLD FUTURES.

RIJEKA je trenutno proglašena teretnom lukom od velike gospodarske i strateške važnosti u formiranju dinamike i logistike globalnog svijeta pa je njeno poboljšanje trenutno jedna od najvećih investicija u državi. Narativ da je urbani razvoj grada proporcionalan razvoju njene luke samo je djelomično točan jer su se luka i grad kroz povijest razvijali kao zasebni entiteti. Za pretvorbu narativa budućeg urbanog razvoja Rijeke potrebno je da on postane zajednička vizija onih koji u tom gradu žive i djeluju i onih koji o ovom gradu odlučuju. Kako bi ta vizija odgovarala izazovima klimatskih promjena i konstantnih kriza potrebna su multidisciplinarna znanja različitih stručnjaka koji vizije pretvaraju u razvojne politike. Proširivanje kopnenog dijela luke nasipavanjem ekstrahiranog tla nastavak je land-based pristupa koji je uz mnoga ograničenja i isključivosti za alternativne pristupe, ugrožen i neotporan na rizike što dokazuje i recentna studija za područje Kvarnera (Zavod za prostorno uređenje PGŽ: ”Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora”, 2023.).

Temat prepoznaje teritorij riječke luke kao potencijal za budući razvoj Rijeke. ”Vodene perspektive” stavljaju u fokus vizije budućnosti grada iz pozicije mora i morske obale, Rječine i riječke obale ili pak Mrtvog kanala kao tehničkog servisa kopnu. Ove perspektive poslužit će za stvaranje novih imaginarija za Rijeku 2050. – lučki grad ili gradsku luku budućnosti.

Sve informacije o upisima možete pronaći u dokumentu poziva, a cjelokupna dokumentacija dostupna je na LINKU.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2024. godine do 16:00 sati.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je