Analiza digitalne spremnosti hrvatskih gradova – Rijeka ponovno najbolja

Istraživanje digitalne spremnosti hrvatskih gradova koje je proveo Apsolon i ove je godine dalo detaljan uvid u stanje digitalne spremnosti jedinica lokalne samouprave. Istražena je razina digitalne spremnosti gradskih uprava, dostupnost i razina podataka na službenim gradskim internetskim stranicama, otvorenost uprave prema građanima, mogućnost njihova uključivanja te kompleksnost obavljanja različitih administrativnih postupaka, a komparativnom analizom ukazalo se na pozitivne i negativne promjene u odnosu na lani.

Ukupni pobjednik prema Kompozitnom indeksu digitalne spremnosti hrvatskih gradova i ove je godine – Rijeka. 

e-Usluge i city card

Rijeka se posebice ističe u rezultatima u području Dostupnost i kvaliteta e-Usluga građanima ali i u području Servisnih informacija i objedinjenih sustava plaćanja, koje obuhvaća dostupnost i kvalitetu servisnih informacija koje gradovi nude svojim stanovnicima te prisutnost i mogućnosti objedinjenih sustava plaćanja (City Card).

Na web stranici grada Rijeke vidljive su sve e-usluge koje su dostupne građanima. Izdavajaju se poput Pazigrad – inteligentno prometno redarstvo, ReciGlasno koja je namijenjena poboljšanju i razvoju našeg zajedničkog životnog prostora ili Gradsko oko – novi jednostavniji način prijave komunalnih problema u Rijeci. Također, kroz korištenje gradske kartice građanima je omogućeno brže i jednostavnije korištenje usluga društava i ustanova na području Grada Rijeke i šireg riječkog područja.

Otvoreni podaci

Rijeka se uz Zagreb, Pulu i Karlovac ističe i najvećim opsegom otvorenih podataka kroz portale otvorenih podataka ili implementirane geografske informacijske sustave (GIS) za kartografsku prezentaciju prostornih podataka. “Otvorena Rijeka” kroz Portal otvorenih podataka predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova Grada Rijeke, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Participacija građana u odlučivanju, transparentnost i otvoreni proračun

Rijeka je, uz Dubrovnik, ostvarila i najbolji rezultat u indeksu Participacije građana u odlučivanju, koji obuhvaća digitalne platforme putem kojih gradske uprave uključuju građane u odlučivanje te dostupnost proračuna građanima, razinu njegove prilagođenosti i transparentnosti.

Tako je grad Rijeka razvio različite modele uključivanja građana u procese donošenja odluka, kreiranja proračuna i praćenja rada tijela javne vlasti. Razvoj transparentnosti gradske uprave podrazumijeva objavljivanje velike količine informacija, ali i dvosmjernu komunikaciju s građanima o svim važnim pitanjima koja utječu na život u gradu. Riječani mogu sudjelovati u planiranju i donošenju proračuna, a izdvaja se i aplikacija Otvoreni proračun koja je nastala u sklopu razvoja transparentnosti Grada Rijeke, odnosno u području objave podataka kao sastavnom dijelu transparentnosti javnih uprava. Aplikacija donosi jednostavno i lako pretraživanje proračunskih isplata, a od sličnih se aplikacija razlikuje po tome što se koristi podacima takozvane riznice pa je kroz aplikaciju moguće pratiti ne samo isplate gradske uprave nego i svih takozvanih proračunskih korisnika – vrtića, škola, javnih ustanova, mjesnih odbora…

Komunikacija s građanima

Nadalje, komunikacija između gradske uprave i građana, koja obuhvaća dostupnost interaktivnih platformi za dostavljanje prijedloga, mišljenja i stavova građana, brzinu odgovora gradskih uprava na upite građana te zastupljenost gradskih uprava na društvenim mrežama, najučinkovitija je u Rijeci, Zagrebu i Varaždinu. Većina gradova postigla je pozitivne pomake, pogotovo u indikatorima brzine odgovaranja na upite građana te zastupljenosti na društvenim mrežama.

Na web stranici grada Rijeke nalazi se više informacija o aktivnom građanstvu, odnosno načinima na koji građani mogu sudjelovati u društveno-političkom životu zajednice.

Više informacija o istraživanju digitalne spremnosti hrvatskih gradova potražite na web stranici Apsolona.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je