Barometar sigurnosti – aplikacija koja povećava kvalitetu života u gradu

Kao stupanj zaštite od opasnosti, štete ili kriminalne aktivnosti, sigurnost je često percipirana kao subjektivna kategorija. Stanovnici pojedinog grada se osjećaju više ili manje sigurno što posljedično pozitivno ili negativno mijenja percepciju tog grada, njegove turističke pokazatelje ali i kvalitetu života njegovih građana.

Ako je suditi prema pregledu osnovnih sigurnosnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj (podaci od 2010. do 2019. godine) i pokazateljima rasprostranjenosti kriminaliteta prema policijskim upravama, Policijska uprava primorsko-goranske je u tom periodu zauzimala četvrto mjesto udjela od prosjeka sa 7,1%. No, ukoliko se promatra poredbeni prikaz rasprostranjenosti kriminaliteta objavljen u Statističkom pregledu temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2019. godini Ministarstva unutarnjih poslova i podaci o prijavljenim kaznenim djelima, Policijska uprava primorsko-goranska u 2019. godini bilježi porast od 36,9% u odnosu na 2018. godinu, a vidljiv je i osjetni porast broja kaznenih djela na 100 000 stanovnika. U navedenom razdoblju porastao je i broj krađa, pokušaja ubojstva, kaznenih djela protiv opće sigurnosti te djela organiziranog kriminala. U istom je razdoblju ipak zabilježen pad rasprostranjenosti kaznenih djela zlouporabe droga i značajan porast razriješenih kaznenih djela te pad broja prekršaja. Posebna kategorija je sigurnost prometa na cestama – prema poredbenom prikazu 2019. s 2018. godinom, u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj zabilježen je pad prijavljenih kaznenih djela u prometu, pad broja prometnih nesreća i prometnih nesreća s ranjenima, no istodobno je značajno porastao broj prometnih nesreća s poginulim osobama, a prema Pregledu osnovnih sigurnosnih pokazatelja od siječnja do studenog 2020. godine, isti se trend ponovio i u 2020. godini.

Navedene statistike oblikuju objektivno stanje sigurnosti pojedinog grada, a utječu i na subjektivni dojam njegovih stanovnika, posjetitelja ili potencijalnih ulagača. Ovisno o trendovima, lokalne samouprave te državna vlast donose mjere, zakone i strategije koje su usmjerene na poboljšanje postojećeg stanja. No, kako je kriminalitet složen problem koji ne može samostalno riješiti niti jedna društvena institucija već je potrebna pomoć cijele zajednice, grad Rijeka je osnivanjem Vijeća za prevenciju kriminaliteta i Informativnog centta za prevenciju kriminaliteta pokušao utjecati na povećanje sigurnosti, prevenciju štetnog ponašanja, smanjenje straha građana od kriminaliteta te podizanje ukupne kvalitete života na području grada Rijeke.

Partner Alarm Automatika kroz projekt Living razrađuje još jedan način aktivnijeg uključivanja građana i koordinacije aktivnosti svih društvenih subjekata čiji je rad povezan s povećanjem sigurnosti i kvalitete života u gradu. Mobilna aplikacija Barometar sigurnosti će na jednom mjestu objedinjavati podatke o vremenu i lokaciji prometnih nezgoda, krađa, prekršaja i drugih kriminalnih događaja u gradu Rijeci. Na temelju prikupljenih i obrađenih informacija, a s obzirom na potencijalna zagušenja prometa ili određene anomalije u prometnoj situaciji (prometna nesreća, radovi na cesti, vremenske nepogode…), građanima će biti predlagane alternativne rute. Također, temeljem prikupljenih informacija, Barometar će gradskim službama predlagati područja u kojima je potrebno povećati stupanj sigurnosti u gradu te time povećati i kvalitetu života građana.

Dosad su istraženi dostupni svjetski primjeri dobre prakse Crime Mapping-a, a nakon toga su definirani osnovni i dostupni setovi koje će se nadalje razrađivati i dorađivati. Istražena je i zakonska regulativa vezana uz tzv. Crime Mapping, a važan korak bio je i istraživanje i definiranje svih dostupnih izvora prikupljanja podataka u domeni evidencije kriminala, prometa i sigurnosti, te razmatranje načina dobivanja informacija. Nakon što je pokrenuta komunikacija s dostupnim servisima i nadležnom policijskom upravom, razrađeni su i alati i algoritmi koji će aplikaciju povezivati s bazom podataka i ostalim izvorima podataka.

Osim mobilne aplikacije koja će prikazivati podatke o kriminalitetu i sigurnosti prometa na geolokacijskoj karti grada o kriminalitetu i sigurnosti prometa, razvit će se i Web aplikacija koja će se nalaziti na Multifunkcionalnom uređaju za dvosmjernu komunikaciju (također dio projekta Living) koji će biti postavljen u gradu Rijeci, a na kojem će biti omogućena dvosmjerna komunikacija građana i Grada Rijeke i prikaz rezultata projekta Cekom – Centra kompetencija za pametne gradove. Istraženi su i definirani osnovni dizajn mobilne i WEB aplikacije koji će se dalje razrađivati s dizajnerske i sadržajne strane.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je