Centru kompetencija za pametne gradove više od 95 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

Početkom ožujka ove godine, nakon odobrenja bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, s prvim pripremnim aktivnostima započeo je CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove.

Centri kompetencija (CEKOM) dio su inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske i jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovog povezivanja sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Njihov osnovni zadatak je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova sa potrebama gospodarstva.

Suradnjom 20 partnera, osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije koje bi trebale olakšati svakodnevni život u našim gradovima:

  • Smart city Surinmo – platforma za e-mobilnost,
  • Smart City Modesty – centralna big data platforma i razvoj portala otvorenih podataka,
  • Smart City Living – platforma za analizu kretanja u gradu,
  • Smart City Energy – platforma za planiranje i upravljanje energetskom efikasnošću,
  • Smart City Trans – platforma za multimodalnu prometnu analizu i upravljanje,
  • Smart City 4D – platforma za inovativno mapiranje podzemne infrastrukture.

Projekt okuplja 20 partnera – 16 trgovačkih društava i 4 istraživačke institucije

Partneri koji sudjeluju u Centru kompetencija za pametne gradove u Rijeci su Smart RI d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

Nositelj i prijavitelj projekta CEKOM je Smart Ri

Smart RI je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke koje je i osnovano s ciljem upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova s kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).

Smart Ri nositelj je i prijavitelj projekta CEKOM na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Podršku razvoju Centara kompetencija.

Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 kn.

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 95.357.525,75 kn.

Partneri u projektu participiraju sa 54.273.858,40 kn

Strateški ciljevi Centra kompetencija za pametne gradove

  • Razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima
  • Pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u RH
  • Unaprjeđenje i povezivanje postojeće istraživačke infrastrukture industrije i sveučilišta, uspostava kolaboracijske M2M platforme i integriranje u međunarodne projekte (Obzor 2020, InterReg) gdje će se iskazati kompetencije naših istraživača te ojačati pozicija Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra, te kao optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte

CEKOM u Rijeci bit će testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti sa gradskom upravom i građanima radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Upravo će taj kontekst urbanog laboratorija biti najvidljiviji građanima i posjetiteljima Rijeke, gdje će po prvi put imati priliku aktivno sudjelovati u primjeni i razvoju novih tehnologija.

Dugoročna strategija Grada Rijeke u kontekstu pametnih gradova očituje se i kroz povezivanje rezultata aktivnosti u CEKOM-u sa drugim projektima Grada poput Tehnološkog parka Torpedo ili budućeg projekta rekonstrukcije energane bivše Tvornice papira Rijeka, te povezivanje sa novo osnovanim centrom za umjetnu inteligenciju Sveučilišta u Rijeci.

Do kraja ožujka očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava između Smart RI d.o.o., Ministarstva gospodarstva RH i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je