Energy and Enviroment u TRL 2 fazi

Osnovna ideja i motivacija iza projekta SmartCity.Energy&Environment jest pametni grad učiniti što energetski učinkovitijim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana oslanjajući se pritom na ulaze prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada. Kroz TRL 2 (Technology readiness level 2) fazu istraživanja, kroz pet aktivnosti koje su dio ovog projekta formuliran je tehnološki koncept.

Energy_1x1

Modul Energy Efficiency (Industrijsko istraživanje koncepta uspostave sustava praćenja, upravljanja i planiranja energetske učinkovitosti) ima za cilj upravljanje i planiranje učinkovitosti u okruženju pametnog grada. Kroz ovu fazu istraživanja provedena je analiza ulaznih podataka i metoda te je predložena algoritamska platforma za implementaciju koncepta. U narednim fazama istraživanja, podaci i funkcionalnosti biti će implementirani u zajednički sustav „Energy and Environment“ koji u okviru projekta razvija partnerska organizacija SmartIS.

Svrha KPI Evaluatora (Industrijsko istraživanje koncepta sustava praćenja i upravljanja gradovima razvojem ključnih pokazatelja uspješnosti) je osmisliti rješenje za unaprjeđenje praćenja pokazatelja u području energetike i okoliša te drugih razvojnih područja u pametnim gradovima. Sustav KPI Evaluator omogućavat će praćenje pojedinih indikatora u gradovima kroz usporedbu stanja po gradovima te kroz vrijeme čime će omogućavati praćenje napretka u njihovom razvoju. Kroz TRL 2 fazu istraživanja provedena je validacija tehnološkog koncepta evaluacijskog okvira ključnih pokazatelja uspješnosti na području upravljanja i donošenja odluka u pametnim gradovima na području energije i održivog okoliša te istraživanje i analiza administrativnih i regulatornih ograničenja prikupljanja, korištenja i pohranjivanja podataka za projekt KPI Evaluator. U nadolazećim aktivnostima će se izraditi specifikacija koncepta KPI evaluator i implementacija u odabranu platformu.

Cilj projekta Pametna mreža za upravljanje javnom rasvjetom je istražiti, postaviti, razviti, dokazati i laboratorijski validirati koncept mreže za pametno upravljanje javnom rasvjetom. Dosad su definirane cjeline, sustav, metode i način upravljanja rasvjetom na osnovi kojih se provodi izbor tehnologija i funkcionalnih elemenata sustava upravljanja javnom rasvjetom. Nadalje će biti proveden razvoj i demonstracija pametnog sustava upravljanja rasvjetom – sveukupan sustav bit će testiran u operativnom radu kako bi se dokazala funkcionalnost u stvarnom okruženju. Testiranje bi se provelo na minimalno 30-tak svjetiljki na određenom urbanom području, prije čega bi se ispitala funkcionalnost i u laboratorijskom okruženju, kako bi se utvrdila efikasnost svih ključnih elemenata sustava.

Mjerenjem energetskih parametera putem senzora i angažmanom krajnjih korisnika modul EmPower želi korištenjem tehnologije doprinijeti boljim ekološkim (s naglaskom na energiji) uvjetima u gradu i uštedi troškova električne energije te ostalih prirodnih resursa. Kroz TRL 2 su definirani relevantni podaci za opunomoćenje korisnika u EE ekosustavu i na nivou svih CEKOM modula, a izrađen je i generički tehnički koncept/arhitektura skupljanja i hranjenja podataka. Inovativnost aktivnosti je upravo u komponenti aktivacije građana (kao stanari zgrade i korisnici potrošnje energenata) za razmjenu podataka (npr. mjesečna potrošnja električne energije po kućanstvu) – na taj način, građani će moći optimizirati i doseći uštede u potrošnji obnovljivih izvora. Svoju potrošnju građani će moći usporediti s potrošnjom svojih susjeda, prijatelja ili prosječnom potrošnjom građana, zajednice… U daljnoj fazi će se detaljnije istražiti koje lokacije i tipovi zgrada (škole, vrtići, općinske zgrade, stambeni blokovi, poslovne zgrade …), koji bi bili optimalni za eksperimentalnu fazu – demonstraciju EmPower koncepta.

Kroz Smart Waste platformu (Istraživanje koncepta uspostave sustava za pametno gospodarenje otpadom) očekuje se sustav za nadzor i kontrolu prolaza komunalnih vozila, elektronički sustav za vizualizaciju posuda za otpad kao i sustav za obavještavanje i navođenje krajnjih korisnika, sa ciljem povećanja učinkovitosti procesa sakupljanja otpada te smanjenjem količine miješanog komunalnog otpada u koji se sada odlaže otpad uz pravilnu selekciju otpada za recikliranje. Inovativnost se očekuje u segmentu elektroničkih komponenti ugrađenih u posude a koje će djelatnicima davati informaciju o popunjenosti kante putem udaljenog pristupa. Dosad su definirani dionici lanca vrijednosti i potencijalni korisnici sustava za obavještavanje i navođenje krajnjih korisnika, korisnički slučajevi i minimum funkcionalnosti sustava za obavještavanje i navođenje krajnjih korisnika, a prikupljeni su i podaci o postojećoj komunalnoj infrastrukturi za formuliranje primjene sustava za nadzor i kontrolu prolaza komunalnih vozila…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je