Europska urbana inicijativa (EUI) objavila 2. Poziv za inovativne akcije

Europska urbana inicijativa (EUI) novi je instrument Europske komisije za potporu urbanoj dimenziji kohezijske politike u razdoblju 2021.-2027. godine, s namjenskim proračunom Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 450 milijuna EUR. EUI podupire urbana područja inovativnim djelovanjem, izgradnjom kapaciteta i znanja, razvojem politike i komunikacijom o održivom urbanom razvoju.

EUI je objavila 2. Poziv za inovativne akcije  vrijedan 120 milijuna eura, s ciljem poticanja inovativnih projekata koji razvijaju i testiraju nova rješenja za trenutne urbane izazove. EUI će financirati 80% troškova odabranih projekata. 20% troškova projekta moraju pokriti prijavitelji iz drugih izvora, ali ne iz drugih programa financiranih od strane EU.

Svaki projekt je prihvatljiv u iznosu do 5 milijuna eura. Gradske vlasti koje primaju potporu uspostavit će partnerstva za prijenos s tri druga grada kako bi replicirali projekte. Ukupna kombinirana populacija gradskih vlasti koja se može prijaviti za potporu za provođenje EUI-IA mora biti najmanje 50 000 stanovnika.

Poziv je otvoren za sve gradove EU, pojedinačno ili grupno. Rok za podnošenje prijava je 5. listopada 2023. godine.

Projekti bi se trebali usredotočiti na jedan od sljedeća tri prioriteta:

  • Ozelenjavanje gradova: u okviru ove teme financirat će se projekti za eksperimentiranje i pružanje opipljivih inovativnih rješenja za zelenu infrastrukturu diljem europskih gradova, za bolje rješavanje izazova bioraznolikosti, zagađenja, resursa i klime, uključujući razvoj sinergije s drugim ključnim područjima politike. Očekuje se da će inovativna rješenja testirana u okviru financiranih projekata doprinijeti ulaganjima kohezijske politike koja se odnose na zelenu i pravednu tranziciju te će obuhvatiti pitanje dostupnosti svima.
  • Održivi turizam: u okviru ove teme financirat će se projekti koji podržavaju dugoročnu zelenu i digitalnu transformaciju i otpornost turističkog ekosustava. Uvođenjem jedinstvenih rješenja i sveobuhvatnih politika za promicanje i upravljanje održivim turizmom, gradovi mogu biti primjer manjim gradovima, selima i regijama koje više ovise o turizmu za svoje gospodarstvo, osobito u smislu smanjenja prevelike ovisnosti o jednom sektoru i kombiniranja turističke gospodarske aktivnosti s drugim ulaganjima i naporima za otvaranje radnih mjesta za diverzifikaciju u druge sektore.
  • Iskorištavanje talenata u gradovima koji se smanjuju: pod ovim prioritetom bit će podržano testiranje novih rješenja za zadržavanje i privući talente. Poziv nastoji identificirati lokalne i integrirane pilot projekte, tj. uključiti lokalne zajednice u eksperimente na urbanoj razini i baviti se ekonomskim, društvenim i ekološkim dimenzijama suočenih demografskih izazova, na način koji bi mogao potaknuti korištenje kohezijske politike programa u tim urbanim sredinama.
Seminari za prijavitelje će se održati 15. lipnja 2023. u Bruxellesu, Belgija, 28. lipnja 2023. u Varšavi, Poljska i 6. srpnja 2023. u Ljubljani, Slovenija.

Više informacija o pozivu možete pronaći na poveznici.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je