Kako do pametnog održivog grada (POG)?

Dosadašnje inicijative koje imaju za cilj projektiranje i realizaciju POG su dokazale da ne postoji jedinstven pristup kako bi grad „pametniji“ i održiv.

Svaki grad predstavlja jedinstveni sustav, gdje različiti akteri –  gradska uprava, komunalna poduzeća i građani, poduzimaju brojne aktivnosti, stvarajući kompleksu interakcija i međuovisnosti. Shvaćajući posebne ekološke i društvene kontekste grada, njegove prioritetne aktivnosti, kao i njegovu povijest i specifična obilježja, postaje važno uspostavljanje metodologije koja će pomoći da se pronađe optimalan put ka konačnom cilju – održivom i pametnom gradu.

Jedinice lokalne uprave i samouprave na svim razinama trebaju:

  • pripremiti strateške planove kao okvire za provedbu POG inicijativa.
  • optimizirati urbane usluge i prilagoditi ih prema očekivanim potrebama građanima;
  • odmaknuti se od standardiziranih i jedinstvenih modela usluga na modele koji uključuju pružanje personalizirane usluge;
  • razvijati transparentne tarifne sustave, koji odražavaju stvarne troškove pružanja usluga građanima;
  • podržati proces otvaranja podataka s korisnim informacijama o KPI te na koncu – razviti integrirane tehnološke platforme koje omogućuju upravljanje pametnim i održivim gradovima.

Donja slika nam daje pregled ključnih komponenti i faza u procesu izgradnje integriranog plana upravljanja za POG.

pog

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je