Natječaj za radno mjesto: Voditelj Sektora za provedbu projekata – viši istraživač

Trgovačko društvo SMART RI d.o.o. dana 14.01.2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto: Voditelj Sektora za provedbu projekata – viši istraživač,

1 izvršitelj (m/ž)

Rok prijave: 24.01.2021. g.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

 • vodi tehničke i organizacijske aspekte poslovanja unutar Sektora; odgovornosti obuhvaćaju izvršavanje projekata u zadanim rokovima, ciljeve financiranja i planirane resurse tima,
 • koordinira i vodi tehničke timove, kao i profesionalni razvoj i procjenu članova tima,
 • koordinira i prati implementaciju istraživačko-razvojnih projekata,
 • sudjeluje u istraživačko-razvojnim aktivnostima,
 • koordinira i nadzire rad Tehničkog odbora inovacijskog klastera,
 • razvija tehnička rješenja za prijedloge, odobrava i procjenjuje izvedivost i isplativost projekata u fazi nadmetanja,
 • sudjeluje u pripremi prijedloga i prezentacija za korisnička IT rješenja,
 • razumijeva poslovne zahtjeve i motive kupaca i pretvara ih u opipljive tehničke zahtjeve i optimalno tehničko rješenje,
 • održava odnos s partnerima projekta Centra kompetencija za pametne gradove, analizira trenutno stanje partnerske upotrebe proizvoda povezanih sa Smart RI i njihovih budućih potreba, tehničkih prezentacija i demonstracija, izrađuje i razvija prototip bigdata rješenja, konačnih bigdata i podatkovnih rješenja,
 • vodi projekte, posebno u pogledu složenijih projekata, uključujući pripremu ugovora o usluzi, organizaciju i koordinaciju resursa projektnog tima, razvoj sustava i osiguravanje pažljivog praćenja osmišljenih zadataka i postupaka,
 • ažurira i unapređuje postojeće Smart RI podatkovne i analitičke proizvode kao i razvoj novih proizvoda ili podatkovnih setova, u skladu s potrebama partnera i tržišta,
 • priprema i izrađuje tehničku dokumentaciju,
 • prati nove tehnologije i prakse, razvoj tržišta i poslovne zahtjeve (pravni okvir, prakse upravljanja itd.),
 • obavlja sve druge poslove po nalogu direktora Društva.

Uvjeti natječaja:

 • VSS/VII-1 stupanj stručne spreme/magistar tehničke struke, odnosno odgovarajući istom ili viši,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednost kod zapošljavanja:

 • inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije te inženjer računarstva
 • iskustvo u radu na smart city projektima
 • iskustvo u upravljanju projektima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:

 • rad na jednom od najvećih projekata iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u regiji
 • usavršavanje i stjecanje iskustva u dinamičnoj i rastućoj industriji primjene pametnih tehnologija u gradovima za koju sustavno raste interes na svjetskoj razini
 • suradnju s partnerima koji su regionalni lideri u razvoju i implementaciji novih tehnoloških rješenja
 • stimulacijsku i proaktivnu atmosferu u kojoj se cijeni osobni trud i angažman, te samostalno rješavanje problema i izazova
 • rad u dinamičnom, fleksibilnom i motivirajućem okruženju
 • brutto plaću 12.450,00 kn

Prijava:

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Voditelj Sektora za provedbu projekata – viši istraživač (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).

Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: tina.raguzin@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ostale odredbe i napomene:

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.

Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.

Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je