Natječaj za radno mjesto: Voditelj Sektora za provedbu projekata – viši istraživač

Trgovačko društvo SMART RI d.o.o. dana 14.01.2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto: Voditelj Sektora za provedbu projekata – viši istraživač,

1 izvršitelj (m/ž)

Rok prijave: 24.01.2021. g.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

 • vodi tehničke i organizacijske aspekte poslovanja unutar Sektora; odgovornosti obuhvaćaju izvršavanje projekata u zadanim rokovima, ciljeve financiranja i planirane resurse tima,
 • koordinira i vodi tehničke timove, kao i profesionalni razvoj i procjenu članova tima,
 • koordinira i prati implementaciju istraživačko-razvojnih projekata,
 • sudjeluje u istraživačko-razvojnim aktivnostima,
 • koordinira i nadzire rad Tehničkog odbora inovacijskog klastera,
 • razvija tehnička rješenja za prijedloge, odobrava i procjenjuje izvedivost i isplativost projekata u fazi nadmetanja,
 • sudjeluje u pripremi prijedloga i prezentacija za korisnička IT rješenja,
 • razumijeva poslovne zahtjeve i motive kupaca i pretvara ih u opipljive tehničke zahtjeve i optimalno tehničko rješenje,
 • održava odnos s partnerima projekta Centra kompetencija za pametne gradove, analizira trenutno stanje partnerske upotrebe proizvoda povezanih sa Smart RI i njihovih budućih potreba, tehničkih prezentacija i demonstracija, izrađuje i razvija prototip bigdata rješenja, konačnih bigdata i podatkovnih rješenja,
 • vodi projekte, posebno u pogledu složenijih projekata, uključujući pripremu ugovora o usluzi, organizaciju i koordinaciju resursa projektnog tima, razvoj sustava i osiguravanje pažljivog praćenja osmišljenih zadataka i postupaka,
 • ažurira i unapređuje postojeće Smart RI podatkovne i analitičke proizvode kao i razvoj novih proizvoda ili podatkovnih setova, u skladu s potrebama partnera i tržišta,
 • priprema i izrađuje tehničku dokumentaciju,
 • prati nove tehnologije i prakse, razvoj tržišta i poslovne zahtjeve (pravni okvir, prakse upravljanja itd.),
 • obavlja sve druge poslove po nalogu direktora Društva.

Uvjeti natječaja:

 • VSS/VII-1 stupanj stručne spreme/magistar tehničke struke, odnosno odgovarajući istom ili viši,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednost kod zapošljavanja:

 • inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije te inženjer računarstva
 • iskustvo u radu na smart city projektima
 • iskustvo u upravljanju projektima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:

 • rad na jednom od najvećih projekata iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u regiji
 • usavršavanje i stjecanje iskustva u dinamičnoj i rastućoj industriji primjene pametnih tehnologija u gradovima za koju sustavno raste interes na svjetskoj razini
 • suradnju s partnerima koji su regionalni lideri u razvoju i implementaciji novih tehnoloških rješenja
 • stimulacijsku i proaktivnu atmosferu u kojoj se cijeni osobni trud i angažman, te samostalno rješavanje problema i izazova
 • rad u dinamičnom, fleksibilnom i motivirajućem okruženju
 • brutto plaću 12.450,00 kn

Prijava:

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Voditelj Sektora za provedbu projekata – viši istraživač (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).

Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: tina.raguzin@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ostale odredbe i napomene:

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.

Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.

Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pročitaj više

Čestitka

U ovoj smo godini započeli s provedbom našeg zajedničkog projekta Centar kompetencija za pametne gradove. Zadovoljni smo što se već nakon godinu