Natječaj za radno mjesto: Administrator – suradnik za EU projekte

Trgovačko društvo SMART RI d.o.o. dana 19.5.2020. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto: ADMINISTRATOR – suradnik za EU projekte,

1 izvršitelj (m/ž)

Rok prijave: 31.5.2020. g.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

 • obavljanje operativnih poslova u izvršenju aktivnosti Smart RI d.o.o. kao voditelja inovacijskog klastera,
 • izrađivanje izvješća o stanju projekata koji se provode unutar inovacijskog klastera,
 • koordiniranje prikupljanja podataka i dokumentacije od svih uključenih partnera – članova klastera za potrebe praćenja provedbe i izvještavanja,
 • sudjelovanje u koordinaciji provedbe projekata te svakodnevno komuniciranje s partnerima na projektima,
 • izrađivanje narativnih i financijskih izvješća o napretku projekata,
 • praćenje potrošnje stavki proračuna i evidencije rada stručnjaka na projektima,
 • sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi marketinških aktivnosti,
 • obavljanje druge poslove po nalogu direktora.

Uvjeti natječaja

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost kod zapošljavanja:

 • iskustvo u provedbi EU projekata
 • iskustvo u planiranju i provedbi marketinških aktivnosti
 • iskustvo u administriranju društvenih mreža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:

 • uključenost u zanimljive poslove i projekte iz područja razvoja i primjene pametnih tehnologija u gradovima
 • kontinuirano stručno usavršavanje i mentorstvo
 • rad u dinamičnom okruženju.

Prijava

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „ADMINISTRATOR (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).

Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: tina.raguzin@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Ostale odredbe i napomene

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.

Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.

Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.[:en]Trgovačko društvo SMART RI d.o.o. dana 19.5.2020. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto: ADMINISTRATOR – suradnik za EU projekte,

1 izvršitelj (m/ž)

Rok prijave: 31.5.2020. g.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

 • obavljanje operativnih poslova u izvršenju aktivnosti Smart RI d.o.o. kao voditelja inovacijskog klastera,
 • izrađivanje izvješća o stanju projekata koji se provode unutar inovacijskog klastera,
 • koordiniranje prikupljanja podataka i dokumentacije od svih uključenih partnera – članova klastera za potrebe praćenja provedbe i izvještavanja,
 • sudjelovanje u koordinaciji provedbe projekata te svakodnevno komuniciranje s partnerima na projektima,
 • izrađivanje narativnih i financijskih izvješća o napretku projekata,
 • praćenje potrošnje stavki proračuna i evidencije rada stručnjaka na projektima,
 • sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi marketinških aktivnosti,
 • obavljanje druge poslove po nalogu direktora.

Uvjeti natječaja

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost kod zapošljavanja:

 • iskustvo u provedbi EU projekata
 • iskustvo u planiranju i provedbi marketinških aktivnosti
 • iskustvo u administriranju društvenih mreža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:

 • uključenost u zanimljive poslove i projekte iz područja razvoja i primjene pametnih tehnologija u gradovima
 • kontinuirano stručno usavršavanje i mentorstvo
 • rad u dinamičnom okruženju.

Prijava

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „ADMINISTRATOR (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).

Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: tina.raguzin@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Ostale odredbe i napomene

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.

Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.

Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pročitaj više