Pametan turizam kroz suradnju Livinga i Modestyja

Prema podacima Ministarstva turizma i sporta u rujnu je u Hrvatskoj boravilo 1.9 milijuna turista koji su ostvarili 12 milijuna noćenja, što je 245 i 147 posto više nego u rujnu 2020. godine, ali i 81 posto dolazaka turista i 94 posto noćenja iz rujna 2019. godine. U prvih devet mjeseci 2021. godine hrvatski turizam je s 12.6 milijuna turista i 80 milijuna noćenja zabilježio poraste od 70 i 53 posto u odnosu na isto razdoblje 2020., dok je u odnosu na 2019. dosegnuta razina od 67 posto dolazaka turista i 78 posto noćenja. Brojke su ipak opovrgnule pesimistične prognoze, no radi pandemijskih i post-pandemijskih uvjeta donositelji odluka će morati razmisliti o održivijem i – pametnijem turizmu. I u sljedećim godinama od velike će važnosti biti brza dostupnost svih relevantnih informacijama koje su turistima neophodne za sigurno putovanje i boravak u destinaciji. Kao turizam koji koristi suvremene informatičke alate za poboljšavanje iskustva turista tijekom planiranja putovanja i tijekom samog boravka na destinaciji, pametni turizam uspješno reducira socijalne kontakte, a pruža trenutne i relevantne informacije. Umjetna inteligencija time postaje temelj za pametnije donošenje odluka i bolje planiranje.

Pametno upravljanje turističkom destinacijom

Kroz projektnu aktivnost unutar podprojekta Living kojom se istražuje koncept za upravljanje prostorom u kontekstu upravljanja odredištem i kretanja građana i turista, iOLAP u suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu razvija niz tehnoloških rješenja koja će doprinijeti kvalitetnijem razvoju turizma. Različite aplikacije i servisa bazirani su na središnjem repozitoriju sadržaja turističke destinacije, njihovom automatskom korištenju na više komunikacijskih kanala za posjetitelje na destinaciji te za potrebe promocije i prodaje turističkih proizvoda i usluga destinacije. Centralni dio budućeg sustava za pametno upravljanje turističkim destinacijama je baza podataka koja sadrži podatke o turističkim proizvodima i uslugama destinacije, kao što su atrakcije, doživljaji, smještaj, rekreacija, sport, uslužne djelatnosti i slično, te servisne informacije važne za destinaciju. Sustav baza podataka je dizajniran na način da podržava brz i efikasan dohvat podataka za veliki broj različitih korisnika dok će vlasnicima/prodavateljima/pružateljima turističkih proizvoda i usluga biti omogućen upis i održavanje njihovih turističkih proizvoda i usluga unutar središnjeg repozitorija podataka.

Kao sustav namijenjen organizacijama koje se bave upravljanjem turističkim destinacijama i žele digitalno transformirati poslovanje, tzv. Smart DMS će omogućivati brzo kreiranje i podizanje glavne internetske stranice turističke destinacije, kao i tematskih i privremenih stranica za promociju destinacije i pružanje informacija o destinaciji. Nadalje, važan dio sustava bit će i e-commerce aplikacija namijenjena prodaji turističkih proizvoda i usluga na samoj destinaciji. Aplikacija će iz središnjeg repozitorija dohvaćati proizvode i usluge poput karata za raznorazne izlete, događaje ili usluge prijevoza i bit će namijenjena prvenstveno turistima na destinaciji. Smart DMS sadržavat će i Groupware, odnosno platformu za kolaboraciju i komunikaciju između različitih dionika unutar organizacija za upravljanjem destinacijama, te raznih dionika izvan navedenih organizacija, kao što su službe u gradskim i županijskim upravama. Izuzetno važan element ovog sustava je omogućavanje dvosmjerne komunikacije s građanima i turistima na području putem više komunikacijskih kanala za potrebe promocije i prodaje ponude i kapaciteta odredišta, usmjeravanja građana i turista na odredištu prema ponudi doživljaja ali i obuhvata povratnih informacija građana i turista.

Data Driven Destination Management i poveznica s Modestyjem

Ova aktivnost se, osim Livinga, nadovezuje i na podprojekt Modesty, i to na način da se različitim izvještajima utemeljenim na prikupljenim podacima omogućuje pametno upravljanje destinacijom (Data Driven Destination Management). Podaci se prikupljaju iz različitih vanjskih izvora podataka i od trećih strana, spremaju u centralni repozitorij, obrađuju, te njihovom kombinacijom i analizom stvaraju nove podaci koji se korisniku prikazuju u obliku izvještaja. Ideja je razviti detaljniju analitiku na temelju postojećih i novih izvora podataka, a u svrhu praćenja i optimizacije kretanja domaćih i stranih građana i posjetitelja grada i vizualizacijski prikaz istoga za potrebe donošenja zaključaka u realnom vremenu. Primjerice, kreirat će se izvještaji o ponašanju turista na destinaciji, online ponašanju turista, učinkovitosti marketinških kampanja i aktivnosti, a prema prikupljenim podacima će biti moguće i predvidjeti ponašanja turista u bliskoj budućnosti. Istraživanje metrika za mjerenje uspješnosti turističkih destinacija rezultiralo je dizajnom različitih izvještaja koji se tiču prikaza podataka i metrika potrebnih za upravljanje turističkim destinacijama na temelju podataka.

Za potrebe preciznijeg praćenja kretanja na točno određenim lokacijama, koristiti će se i dodatni senzori prolaska, kamere, senzori za kvalitetu zraka i mikroklime te podaci s mobilne mreže. Naime, istraživanja telekomunikacijskih podataka dovela su do spoznaje o modelu podataka o lokacijama pretplatnika na mobilnoj telekomunikacijskoj mreži, preciznosti lokacija, mogućim vremenima mjerenja odnosno lociranja pretplatnika tj. frekvenciji osvježavanja podataka i okvirnim vremenima obrada podataka kako bi se podaci anonimizirali te bili spremni za korištenje od strane krajnjih korisnika. Koristeći lokacijske mobilne podatke bit će moguće kreirati interaktivnu kartu (Heat-Map) s trenutnim i povijesnim lokacijama posjetitelja, podatke o najposjećenijim lokacijama i prosječnom vremenu posjete lokaciji, kao i prosječno vrijeme zadržavanja posjetitelja na odabranoj lokaciji. Zahvaljujući korištenju svih tih podataka bit će omogućeno učinkovitije strateško planiranje vezano uz turističke destinacije.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je