Pametan turizam kroz suradnju Livinga i Modestyja

Prema podacima Ministarstva turizma i sporta u rujnu je u Hrvatskoj boravilo 1.9 milijuna turista koji su ostvarili 12 milijuna noćenja, što je 245 i 147 posto više nego u rujnu 2020. godine, ali i 81 posto dolazaka turista i 94 posto noćenja iz rujna 2019. godine. U prvih devet mjeseci 2021. godine hrvatski turizam je s 12.6 milijuna turista i 80 milijuna noćenja zabilježio poraste od 70 i 53 posto u odnosu na isto razdoblje 2020., dok je u odnosu na 2019. dosegnuta razina od 67 posto dolazaka turista i 78 posto noćenja. Brojke su ipak opovrgnule pesimistične prognoze, no radi pandemijskih i post-pandemijskih uvjeta donositelji odluka će morati razmisliti o održivijem i – pametnijem turizmu. I u sljedećim godinama od velike će važnosti biti brza dostupnost svih relevantnih informacijama koje su turistima neophodne za sigurno putovanje i boravak u destinaciji. Kao turizam koji koristi suvremene informatičke alate za poboljšavanje iskustva turista tijekom planiranja putovanja i tijekom samog boravka na destinaciji, pametni turizam uspješno reducira socijalne kontakte, a pruža trenutne i relevantne informacije. Umjetna inteligencija time postaje temelj za pametnije donošenje odluka i bolje planiranje.

Pametno upravljanje turističkom destinacijom

Kroz projektnu aktivnost unutar podprojekta Living kojom se istražuje koncept za upravljanje prostorom u kontekstu upravljanja odredištem i kretanja građana i turista, iOLAP u suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu razvija niz tehnoloških rješenja koja će doprinijeti kvalitetnijem razvoju turizma. Različite aplikacije i servisa bazirani su na središnjem repozitoriju sadržaja turističke destinacije, njihovom automatskom korištenju na više komunikacijskih kanala za posjetitelje na destinaciji te za potrebe promocije i prodaje turističkih proizvoda i usluga destinacije. Centralni dio budućeg sustava za pametno upravljanje turističkim destinacijama je baza podataka koja sadrži podatke o turističkim proizvodima i uslugama destinacije, kao što su atrakcije, doživljaji, smještaj, rekreacija, sport, uslužne djelatnosti i slično, te servisne informacije važne za destinaciju. Sustav baza podataka je dizajniran na način da podržava brz i efikasan dohvat podataka za veliki broj različitih korisnika dok će vlasnicima/prodavateljima/pružateljima turističkih proizvoda i usluga biti omogućen upis i održavanje njihovih turističkih proizvoda i usluga unutar središnjeg repozitorija podataka.

Kao sustav namijenjen organizacijama koje se bave upravljanjem turističkim destinacijama i žele digitalno transformirati poslovanje, tzv. Smart DMS će omogućivati brzo kreiranje i podizanje glavne internetske stranice turističke destinacije, kao i tematskih i privremenih stranica za promociju destinacije i pružanje informacija o destinaciji. Nadalje, važan dio sustava bit će i e-commerce aplikacija namijenjena prodaji turističkih proizvoda i usluga na samoj destinaciji. Aplikacija će iz središnjeg repozitorija dohvaćati proizvode i usluge poput karata za raznorazne izlete, događaje ili usluge prijevoza i bit će namijenjena prvenstveno turistima na destinaciji. Smart DMS sadržavat će i Groupware, odnosno platformu za kolaboraciju i komunikaciju između različitih dionika unutar organizacija za upravljanjem destinacijama, te raznih dionika izvan navedenih organizacija, kao što su službe u gradskim i županijskim upravama. Izuzetno važan element ovog sustava je omogućavanje dvosmjerne komunikacije s građanima i turistima na području putem više komunikacijskih kanala za potrebe promocije i prodaje ponude i kapaciteta odredišta, usmjeravanja građana i turista na odredištu prema ponudi doživljaja ali i obuhvata povratnih informacija građana i turista.

Data Driven Destination Management i poveznica s Modestyjem

Ova aktivnost se, osim Livinga, nadovezuje i na podprojekt Modesty, i to na način da se različitim izvještajima utemeljenim na prikupljenim podacima omogućuje pametno upravljanje destinacijom (Data Driven Destination Management). Podaci se prikupljaju iz različitih vanjskih izvora podataka i od trećih strana, spremaju u centralni repozitorij, obrađuju, te njihovom kombinacijom i analizom stvaraju nove podaci koji se korisniku prikazuju u obliku izvještaja. Ideja je razviti detaljniju analitiku na temelju postojećih i novih izvora podataka, a u svrhu praćenja i optimizacije kretanja domaćih i stranih građana i posjetitelja grada i vizualizacijski prikaz istoga za potrebe donošenja zaključaka u realnom vremenu. Primjerice, kreirat će se izvještaji o ponašanju turista na destinaciji, online ponašanju turista, učinkovitosti marketinških kampanja i aktivnosti, a prema prikupljenim podacima će biti moguće i predvidjeti ponašanja turista u bliskoj budućnosti. Istraživanje metrika za mjerenje uspješnosti turističkih destinacija rezultiralo je dizajnom različitih izvještaja koji se tiču prikaza podataka i metrika potrebnih za upravljanje turističkim destinacijama na temelju podataka.

Za potrebe preciznijeg praćenja kretanja na točno određenim lokacijama, koristiti će se i dodatni senzori prolaska, kamere, senzori za kvalitetu zraka i mikroklime te podaci s mobilne mreže. Naime, istraživanja telekomunikacijskih podataka dovela su do spoznaje o modelu podataka o lokacijama pretplatnika na mobilnoj telekomunikacijskoj mreži, preciznosti lokacija, mogućim vremenima mjerenja odnosno lociranja pretplatnika tj. frekvenciji osvježavanja podataka i okvirnim vremenima obrada podataka kako bi se podaci anonimizirali te bili spremni za korištenje od strane krajnjih korisnika. Koristeći lokacijske mobilne podatke bit će moguće kreirati interaktivnu kartu (Heat-Map) s trenutnim i povijesnim lokacijama posjetitelja, podatke o najposjećenijim lokacijama i prosječnom vremenu posjete lokaciji, kao i prosječno vrijeme zadržavanja posjetitelja na odabranoj lokaciji. Zahvaljujući korištenju svih tih podataka bit će omogućeno učinkovitije strateško planiranje vezano uz turističke destinacije.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pročitaj više