Pridružite nam se u pripremi projektnih prijedloga za Industrijsku tranziciju

Proces industrijske tranzicije ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti i izravno je povezan s Nacionalnom strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja položaja regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Strateškim okvirom Europske unije za regionalni razvoj – EU Teritorijalnom agendom do 2030. – ciljem „Europa uravnoteženog razvoja” ističe se važnost otključavanja jedinstvenog potencijala teritorija s određenim geografskim obilježjima i teritorijalnim kapitalom kroz integrirani pristup razvoju i „place-based” ulaganja. Nastavno na taj novi pristup Europske komisije, u kojem će veliku ulogu u provedbi EU fondova imati upravo „place-based“ ulaganja, Vlada Republike Hrvatske odlučila je u okviru programiranja kohezijske politike, uz dva sektorska operativna programa (Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali) uvesti Integrirani teritorijalni program koji za cilj ima uravnoteženi regionalni razvoj i jačanje regionalne konkurentnosti.

SMART RI SE AKTIVNO UKLJUČUJE U PROCES INDUSTRIJSKE TRANZICIJE

Nakon uspješne provedbe projekta CEKOM za pametne gradove u kojem je vodio konzorcij od 20 partnera, Smart RI se nastavlja razvijati kao hub za jačanje kapaciteta za inovacije, transfer tehnologije, te  poduzetničke-potporne programe. Partnerstvo u provedbi projekta EDIH Adria, namjenjenog podršci digitalne transformacije Jadranske Hrvatske dodatni je resurs Smart Ri-a koji će doprinjeti provedbi projekata koji će  biti financirani ovim pozivima.

Smart RI priprema nekoliko ideja za javni poziv za podršku strateškim partnerstvima za inovacije u procesu industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske. Značajno iskustvo u vođenju i organizaciji inovacijskog klastera koje je dobio kroz CEKOM za pametne gradove, Smart RI će maksimalno iskoristiti i u procesu industrijske tranzicije i u projekte uključiti strateške partnere koji će osigurati uspješno provođenje projekata.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) uputilo je 19.10.2023. na javno savjetovanje nacrt Uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ u okviru Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. – 2027., Prioriteta I. – Industrijska tranzicija hrvatskih regija. Kako bi maksimalno doprinjeo finalnom nacrtu Uputa za prijavitelje Smart Ri je aktivno uključen i u ovaj proces Javnog savjetovanja.

SPECIFIČNI IZAZOVI

Regije u industrijskoj tranziciji se suočavaju sa specifičnim izazovima, najčešće povezanima s neadekvatnom radnom snagom i vještinama te visokom stopom deindustrijalizacije. Za razvoj gospodarstva i industrije u takvim regijama potreban je kompleksan odabir miksa politika kako bi se simultano adresirali ključni izazovi za skok industrije u lancima vrijednosti. U procesu industrijske tranzicije hrvatskih regija upravo se ti izazovi identificiraju u Planovima za industrijsku tranziciju te se određuju smjerovi razvoja prema nišama više dodane vrijednosti koje mogu ostvariti konkurentsku prednost i ojačati poziciju regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Plan za industrijsku tranziciju temeljni je akt strateškog planiranja koji usmjerava industrijsku tranziciju i gospodarski razvoj hrvatskih NUTS2 regija u industrijskoj tranziciji (Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska) i kojim se definira strateški i provedbeni okvir za korištenje bespovratnih sredstava u okviru prioriteta „Industrijska tranzicija hrvatskih regija” Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.- 2027

PRIORITETNE NIŠE I REGIONALNI LANCI VRIJEDNOSTI JADRANSKE HRVATSKE

Na temelju utvrđenih globalnih trendova, razvojnih izazova i potencijala regionalnoga gospodarstva, te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja, kao glavni fokus budućeg rasta i razvoja triju regija odabrane su prioritetne niše za koje je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost, te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju regionalne konkurentnosti.

Prioritetne niše grupirane su u regionalne lance vrijednosti (RLV) koji će biti glavni instrument za daljnje upravljanje procesom industrijske tranzicije i kontinuirano poduzetničko otkrivanje te usmjeravanje javnih sredstava u cilju podrške industrijskoj tranziciji regionalnoga gospodarstva prema nišama više dodane vrijednosti.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je