4DII_traka2

Komunalna infrastruktura je vrlo bitan element razvoja svakog prostora, s njom je vezan skoro svaki zahvat u prostoru, a u većini slučaja bez nje je razvoj praktički nemoguć. Iz tog razloga područje pametna uprava kreće od pretpostavke kako su prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge baziraju na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture. Iz tog razloga je njihov cilj efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom, a kako bi se smanjili troškovi, povećala efikasnost, privukle investicije te pružila bolja usluga.

Bit će omogućena evidencija i upravljanje širokog spektra podataka vezanih uz infrastrukturu, od položaja i karakteristike svake pojedine infrastrukture, socio-ekonomskih pokazatelja, te sigurnosnih aspekata za kritične infrastrukture.

Nove usluge i proizvodi koji bi se dobili istraživanjem unutar Smart City 4DII su namijenjene svim vlasnicima i upraviteljima infrastrukture, te raznim tijelima državne uprave koji su zaduženi za prikupljanje, evidenciju i upravljanje jednom ili više vrsta infrastrukture. Potreba za takvim uslugama i rješenjem je globalnog karaktera jer infrastruktura postoji u svim državama svijeta.

Glavni partner je Ericsson Nikola Tesla, a na projektu su uključeni i 3tcable, Alarm Automatika, Sveučilište u Rijeci, Energetski institute Hrvoje Požar, te komunalna društva Vodovod i Kanalizacija i Energo.

Pogled-iz-zraka-na-HNK-Ivana-pl

Proizvodi / usluge

Trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, a dostupni postojeći alati na globalnom tržištu ne pružaju mogućnosti upravljanja prostorno – vremenskom komponentom infrastrukture.. Ovaj inovativni projekt zamjenjuje dvodimenzionalni prikaz infrastrukture prostorno-vremenskom dimenzijom (4D), a dodatno se ubrzava proces prikupljanja i interpretacije podataka, čime se postiže efikasnija evidencija i upravljanje komunalnom infrastrukturom.

Kako kvaliteta komunalne infrastrukture direktno utječe na kvalitetu usluge i isporuke proizvoda krajnjim kupcima, korištenje georadara će pružiti 3d prikaz podzemne infrastrukture koji će stvarati sustav radarskih zapisa koji će se naknadno povezivati u integralni sustav.

Osim spomenutih sustava za automatsku obradu i prepoznavanje podzemne infrastrukture na osnovi radarskih zapisa, te sustava inovativne inventarizacije i kontrole infrastrukture, u planu je i integracija različitih informacija o komunalnoj infrastrukturi s drugim socio-ekonomskim informacijama i utjecajem kojeg komunalna infrastruktura ima na odvijanje poslovnih procesa pametnog grada.

Također, istražit će se, testirati i potvrditi rješenja prijema alarmnih informacija, video nadzora, upravljanje sa sustavima, te testirati programska platforma za slanje masovnih poruka i obavještavanja u kriznim situacijama.

Sve predložene metodologije sakupljanja podataka o infrastrukturi će se u sklopu projekta istražiti, testirati i potvrditi te usporediti s trenutnim stanjem kako bi se pokazala povećana točnost i kvaliteta primjene novih metoda i alata. Cilj je da informacijski sustav Smart City 4DII svojim modulima omogući inventarizaciju, planiranje, upravljanje, dokumentiranje i analiziranje podatka komunalne infrastrukture integracijom različitih aspekata podataka.

Takav cjelovit način prikupljanja podataka za sada ne postoji na području Republike Hrvatske, a i globalno budući da trenutno postoje samo neki dijelovi rješenja za pojedinačne elemente koji su obuhvaćeni projektom. Rezultat projekta će biti istražena i testirana baza podataka o komunalnoj infrastrukturi, a ujedno i bolje i efikasnije upravljanje komunalnom infrastrukturom.

Inovativnost i benefiti za građane

smanjivanje troškova prikupljanja podataka, upravljanja i planiranja komunalnom infrastrukturom i bolja koordinacija između upravitelja infrastrukture

pružanje multidimenzionalnog pogleda na infrastrukturu i njezin utjecaj

smanjeni troškovi za krajnje korisnike/ potrošače

privlačenje investicija i pružanje bolje usluge

Povezane vijesti