4D Inteligentna infrastruktura u TRL 2 fazi

Cilj projekta 4D Inteligentna Infrastruktura je efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom, a kako bi se smanjili troškovi, povećala efikasnost, privukle investicije te pružila bolja usluga. Kroz TRL 2 (Technology readiness level 2) fazu istraživanja, kroz pet aktivnosti koje su dio ovog projekta odabrana je tehnološka platforma i setovi podataka za implementaciju koncepta.

U sklopu projektne aktivnosti koja za cilj ima razvoj platforme 4DII definirani su scenariji korištenja te su objedinjeni u knjigu scenarija koja definira ciljeve, prioritete, kompleksnost, benefite i nužnost platforme 4DII. Scenariji će se u nastavku projekta raspisivati u slučajeve korištenja koji će predstavljati detaljniju osnovicu za razvoj sustava. Nadalje, osmišljen je model podataka komunalne infrastrukture koji omogućuje zapis relevantnih podataka o komunalnoj infrastrukturi u prostorno-vremenskoj komponenti (4D). Osnovni model podataka sadrži opisne informacije objekata infrastrukture koje definiraju jedinstveni naziv objekta, vlasništvo nad objektom, način i godinu polaganja, te način nastanka zapisa objekta infrastrukture. Središnji dio 4DII platforme pod nazivom 4DII Core se sastoji od 9 različitih komponenti koje označavaju dijelove same 4DII Core aplikacije i koje mogu prihvatiti podatke cijele 4DII platforme, podržati prikaz podataka, te omogućiti razinu sigurnosti prikaza podataka ovisno o pravima pristupa unutar 4DII platforme. Kroz nekoliko scenarija je stvorena i osnova za razvoj sustava koji omogućuje simultano planiranje investicija i intervencija u mreži. Nakon provedene analize ulaznih podataka i zahtjeva odabrane su tehnologije koje će se koristiti u daljnjem razvoju, te je dan čvrst temelj za razvoj 4DII platforme.

Kroz projektnu aktivnost koja podrazumijeva razvoj sustava za automatsku obradu i prepoznavanje podzemne infrastrukture na osnovu radarskih zapisa partneri su se upoznali s posebnostima podzemnih radarskih zapisa, analizirali su prikupljene eksperimentalne podatke pomoću georadara u svrhu definiranja tehnološkog koncepta te istražili i primijenili metode za predobradu podataka u svrhu dobivanja kvalitetnijih slika podzemne infrastrukture. Potom je provedeno istraživanje o postojećim algoritmima temeljenim na umjetnoj inteligenciji u svrhu odabira odgovarajućih algoritama za detekciju i prepoznavanje podzemne infrastrukture. Koristeći dobivene radarske zapise provedeno je vrednovanje odabranih algoritama kako bi se odabrao onaj koji će optimalno interpretirati radarske zapise podzemne infrastrukture. Nakon treniranja i validacije algoritama, YOLO algoritam je odabran za prikaz inicijalnih rezultata.

Projektna aktivnost pod nazivom I3Solutions za cilj ima razvoj sustava koji će omogućiti inovativniju inventarizaciju i kontrolu komunalne infrastrukture. Tijekom ove faze istraživanja ustanovljene su funkcionalnosti koje softversko rješenje treba imati. Osim sustava planiranja novih segmenata (trasa) infrastrukture, rješenje će imati sustav evidencije koja se odnosi na statuse, upozorenja, obavijesti vezane uz inventar, održavanje, popravke, intervencije, ali i mogućnost višekanalnog upravljanja (s dobavljačima, korisnicima usluga, osobljem…). Također, budući sustav će biti temeljen na troslojnoj arhitekturi najnovije generacije, te će biti razdvojen prezentacijski sloj (sučelje), sloj funkcionalne procesne logike (poslovna logika) i sloj pohrane i pristupa podacima (baza podataka). Detaljnijim analizama realnih potreba uvodit će se novi atributi, stoga je koncept baze podataka razrađen do određene razine detaljnosti i izgledno je da će se izgled, struktura, količina atributa i tipovi podataka mijenjati s novim saznanjima i potrebama koje predstoje.

Kroz projektnu aktivnost čiji je cilj razvoj sustava za nadzor objekata kritične infrastrukture definirane su točke kritične infrastrukture, a analiziran je, istražen i formuliran model podataka pomoću kojih će se detekcijska oprema integrirati s 4DII CORE sustavom. Osim formuliranja koncepta i dizajna sustava za nadzor objekata kritične infrastrukture, kroz TRL 2 fazu je i definirana arhitektura sustava za nadzor objekata kritične infrastrukture. Istražen je i razvoj senzora za nadzor objekata kritične infrastrukture. S objekata kritične infrastrukture vršit će se spajanje postojećih sustava na objektu i/ili detekcija tehnoloških i sigurnosnih alarma na centralni nadzorni sustav u Vodovod i kanalizaciju i Energo. U tim centralnim nadzornim centrima će se nalaziti hardver i softver za prijem, obradu i prikaz incidentnih situacija, a koji će tada pokretati određene procedure postupanja unutar komunalnih tvrtki.

Kroz industrijsko istraživanje u svrhu razvoja integralnog sustava 4D inteligentne infrastrukture definiran je model podataka za integracijska sučelja, te sama integracijska sučelja na temelju definiranih scenarija korištenja sustava. Nadalje, kroz radionice je formulirana arhitektura podsustava za integraciju koja uključuje integracijski sloj kroz kojemu je cilj da svi podsustavi 4DII informacijskog sustava kao cjeline predstavljaju koherentnu platformu koja omogućuje integracije i drugih sustava kao i omogućavanje svim partnerima da mogu istražiti dodatne dostupne opcije. Sagledani su definirani scenariji koje bi sustav trebao imati, te se kroz nekoliko iteracija usuglasilo oko odabira algoritamske platforme i sučelja koje je potrebno koristiti kako bi 4DII sustav bio otvoren za buduće integracije i kako bi se postigao unificirani način dohvata i prihvata podataka između modula.

Glavni partner je Ericsson Nikola Tesla, a u projektu su uključeni i 3t.cable, Alarm Automatika, Sveučilište u Rijeci, Energetski institut Hrvoje Požar, te komunalna društva Vodovod i Kanalizacija i Energo.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je