Održana prva snimanja podzemne infrastrukture

Na lokacijama duž Rijeke održano je nekoliko snimanja podzemne infrastrukture u sklopu projektne aktivnosti razvoja sustava za automatsku obradu i prepoznavanje podzemne infrastrukture na osnovu radarskih zapisa, dijela projekta SmartCity 4DII. Članovi projektnih timova partnera su se kroz obavljena snimanja i interne radionice upoznali s posebnostima radarskih zapisa. U tu su svrhu na nekoliko lokacija na Martinkovcu i Kampusu te u samom centru Rijeke prikupili eksperimentalni uzorci radarskih zapisa pomoću georadara (GPR ili Ground Penetrating Radar), uređaja koji se temelji na principu radarske tehnologije kod koje antena šalje i prima elektromagnetske valove. Kako kod njegova korištenja nije potrebno otkopavati tlo kako bi se došlo do podzemne infrastrukture, GPR predstavlja nedestruktivnu metodu. Budući da je snimanje bilo predviđeno u 3D formatu, te iz želje da se osigura potrebna redundancija podataka, odabrani tereni su snimljeni setom uzdužnih i poprečnih profila. Također, prikupljeni eksperimentalni uzorci su sadržavali različite vrste infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plin…) smještene u jednako tako različite vrste tla.

Nakon odrađenih snimanja, članovi projektnih timova upoznali su se s posebnostima radarskih zapisa, te su spoznali kako razlučiti objekt, u ovom slučaju podzemnu infrastrukturu, od pozadine. Podaci dobiveni snimanjem će poslužiti kao ulazni podaci za razvoj AI algoritma i njegovo učenje. Kako bi se proces prepoznavanja infrastrukture olakšao, bit će odrađeno pred-procesiranje korištenjem digitalnih filtara, a kako bi se uklonio pozadinski šum. Naknadno će biti provedeno vrednovanje postojećih algoritama za prepoznavanje oblika na osnovu dobivenih slika, a kako bi se odabrao onaj koji će najtočnije moći interpretirati radarske zapise podzemne infrastrukture. Nakon konačnog odabira jednog ili više algoritama, razmotrit će se mogućnost njihovog dodatnog poboljšanja, kako bi se povećala njihova učinkovitost. Pri odabiru će se prednost dati algoritmima koji imaju sposobnost učenja (Deep Learning) nad onima koji imaju samo sposobnost prepoznavanja (Computer Vision). Nadalje, paralelno s vrednovanjem učinkovitosti postojećih algoritama i njihovim mogućim poboljšanjem, istražiti će se mogućnost razvoja potpuno novog, naprednijeg algoritama za prepoznavanje podzemne infrastrukture.

Kako s porastom broja analiziranih slika dolazi do porasta vjerojatnosti točne identifikacije podzemne infrastrukture, u predstojećem razdoblju će biti obavljena dodatna snimanja georadarom.

Odrađene aktivnosti su početak razvoja IKT rješenja koje će omogućiti bržu obradu podataka komunalne infrastrukture koji su osnova upravljanja komunalnom infrastrukturom. Partneri zaduženi za odabir mjesta i prikupljanje uzoraka radarskih zapisa su Ericsson Nikola Tesla d.d., KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o., te Energo d.o.o. Analizu radarskih zapisa te daljnja istraživanja provoditi će Sveučilište u Rijeci i Ericsson Nikola Tesla.

Ova je projektna aktivnost dio istraživačko-razvojnog projekta 4DII kojem je cilj efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom, a kako bi se smanjili troškovi, povećala efikasnost, privukle investicije te pružila bolja usluga. Nove usluge i proizvodi koji bi se dobili istraživanjem unutar Smart City 4DII su namijenjene svim vlasnicima i upraviteljima infrastrukture, te tijelima državne uprave zaduženim za prikupljanje, evidenciju i upravljanje jednom ili više vrsta infrastrukture. Potreba za takvim uslugama i rješenjem je globalnog karaktera jer infrastruktura postoji u svim državama svijeta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je