Living_traka2

Cilj ovog projekta je direktno povezivanje s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja – čime se dodaje direktna vrijednost za građane. Područjem Pametan način života obuhvaćeni su projekti vezani uz poboljšanje kvalitete života u raznim elementima – sigurnost, socijalna inkluzija, kultura, održivi turizam…

Vodeći partner je Hrvatski Telekom, a na projektu sudjeluju i Alarm Automatika, Kreativni odjel, Combis, ioLAP, te Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Korzo-Rijeka

Proizvodi / usluge

Da bi se na temelju podataka o kretanju stanovništva mogli donositi zaključci i preporuke o optimalnim rutama i vremenima kretanja između točaka u gradu, bit će potrebno razviti modele i algoritme za stvaranje takvog znanja. Osim podataka o kretanju stanovništva, sustav će prikupljati i podatke o vremenu i lokaciji prometnih nezgoda, krađa, prekršaja i drugih kriminalnih događaja u gradu Rijeci (npr. na bazi MUP podataka) i ostalih javno dostupnih izvora.

Kao usluga koja objedinjuje podatke o vremenu i lokaciji prometnih nezgoda, krađa, prekršaja i drugih kriminalnih događaja u gradu Rijeci, Barometar sigurnosti će na temelju prikupljenih i obrađenih informacija usluga preporučati građanima i posjetiteljima kretanje, a gradskim službama područja u kojima je potrebno povećati stupanj sigurnosti u gradu te time povećati i kvalitetu života građana. Aplikacija će uzimati u obzir i korisnikove preferencije, a razvit će se i funkcionalnost glasovnog navođenja stanovništva. Za točke koje su ujedno i povijesne i kulturne znamenitosti, komercijalni centri, zelene tržnice i ostala mjesta okupljanja građana korisnici će prilikom približavanja ili prolaskom pored istih kroz aplikaciju dobiti notifikaciju s informacijom o njenim najvažnijim obilježjima čime bi se kretanje i snalaženje po gradu učinilo i zanimljivim, a ne samo bržim i efikasnim.

Izdvaja se i multifunkcionalni uređaj za dvosmjernu komunikaciju koji će povezivati usluge postojeće telekomunikacijske usluge (javna telefonska govornica na novoj platformi i WI FI) s ostalim inovativnim uslugama razvijenim u projektu, a kojima se omogućava dvosmjerna komunikacija građana i Grada Rijeke na odabranim lokacijama i prikaz rezultata CEKOM-a.

Osim toga, ti punktovi bi bili razvijeni na način da u sebi imaju integrirane senzore za mjerenje parametara zraka, sigurnosti i ostalih mjernih parametara koji će služiti kao ulazni podaci u druge projekte CEKOM-a i kamere. Na info punktovima građani će moći kupiti karte i ostale digitalne robe.

Unutar Livinga će se razviti i proizvodi/usluge s turističkim potencijalom. Ističe se sustav za upravljanje destinacijom koji će izraditi i održavati središnji repozitorij sadržaja i informacija destinacije te automatsko korištenje sadržaja na više komunikacijskih kanala/resursa za goste na destinacij, eTinerer-osobni pomoćnik, koji građana i posjetitelja “vodi” po gradu i omogućava mu rezervaciju, plaćanje i korištenje raznih usluga, i to na način da prilagođava podatke prema individualnom  korisniku i njegovim preferencijama.

Sustav će ujedno i smanjivati razinu stresa turista u prometu (pri dolasku/odlasku na/s destinaciju), preusmjeriti individualne turiste na odredišta sa slobodnim smještajnim kapacitetima odgovarajuće kategorije, povećati mobilnost, a time i doživljaj te potrošnju turista na odredištu usmjeravanjem ka ponudama, atrakcijama te uslugama odredišta.

Napredne analitike o strukturi i zadržavanju stanovništva na lokaciji mogu biti ponuđene poslovnih subjektima koji na temelju toga mogu kreirati posebne ponude kako bi privukli više posjetitelja/klijenata u doba slabije posjećenosti i time povećali efikasnost poslovanja.

Inovativnost i benefiti za građane

učinkovitije donošenje odluka o kretanju ljudi i vozila

bolje odlučivanje, predviđanje i planiranje vezano uz destinaciju i učinkovitija komunikacija s gostima na ciljanim tržištima kao i gostima na putu i odredištu

povećanje broja posjetitelja

direktna vrijednost za građane Rijeke kroz povećanje kvalitete života u raznim elementima

Povezane vijesti