Modesty_traka2

Središnja razvojna aktivnost projekta Modesty je razvoj Big Data sustava i seta naprednih analitičkih modela. Podaci o stanju u okolišu i aktivnostima stanovništva prikupljat će se u stvarnom vremenu, a sve u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja, čime ovaj projekt stvara platformu za međusobnu suradnju grada, industrije, znanstvene zajednice i stanovništva. Pored podataka s hardverskih senzora, prikupljat će se podaci iz mobilne mreže operatora o kretanju i zadržavanju stanovnika te će se vršiti integracija s komunalnim službama grada Rijeke (poput vodovoda, struje, toplane), a kako bi se dobili pravovremeni i točni podaci.

Cilj ovog projekta je analiza odnosa aktivnosti stanovništva i industrije i stanja u okolišu te količine potrošene energije. Rješenja proizašla iz projekta Modesty bit će utemeljena na principu platforme kao usluge – dio podataka i analiza bit će dostupan građanima besplatno (rezultati su prvenstveno i namijenjeni građanima pametnog grada i upravi grada), a dio složenih setova podataka koje će poslovni subjekti dalje koristiti u razvoju svojih proizvoda i usluga bit će ponuđeni u obliku fiksnih ili varijabilnih naknada.

Vodeći partner projekta je Combis dok su u projektu uključeni i Ericsson Nikola Tesla, Hrvatski Telekom, Exevio, i ioLAP. Partneri će razviti sveukupno 11 proizvoda koji će u svom razvoju stići do razine spremnosti za komercijalizaciju.

bigdata-smartri

Proizvodi / usluge

Rezultati ovog projekta su platforma za energetski učinkovito upravljanje i monitoriranje pametnog grada u Oblaku, razvoj portala za administrativno upravljanje pametnim gradom i portala za građane s grafičkim prikazom odabranih KPI-jeva iz stanja okoliša i potrošnje energenata. Razvit će se i skup aplikacija za građane i poslovne subjekte koji gravitiraju gradu Rijeci kao, primjerice, aplikacija za UV zračenje, aplikacija za stanovnike oboljele od astme i raznih alergija s preporučenim rutama i vremenima kretanja, aplikacija za mapiranje razine buke u pametnom gradu u skladu sa EU direktivom, aplikacija za potrošnju energenata u javnim zgradama, aplikacija za usmjeravanje prometa koja ujedno predlaže i najsigurnije rute za kretanje u noćnim satima na temelju podataka o gustoći pješačkog prometa… Nadalje, kroz aplikaciju za građane putem koje će oni moći prijavljivati ekološki neprihvatljive događaje, ali i one pozitivne, a najaktivnijim građanima grad će moći dodijeliti bodove i eventualne nagrade…. Odnos s građanima i poduzetnicima će se uspostaviti i putem aplikacije Ceste koja će biti asistent u prometu tijekom samog puta, aplikacije RiLive koja na jednom mjestu donosi sve trenutne podatke od javnog interesa na jednom mjestu (promet, kamere, prognoza, status javnog prijevoza, ponuda kulturno-umjetničkih ili sportskih događanja…), te web aplikacija e-Natječaji koja obavještava poduzetnike u otvorenim natječajima lokalne samouprave.

Osim što će se prikupljati podaci o kvaliteti zraka te izrađivati vizualizacije onečišćenosti zraka, izdvajaju se i moduli koji će biti bazirani temeljem podataka iz HT mreže. Tako će se za pojedine lokacije moći izvući prikaz smjera dolaska/odlaska posjetitelja, kao i brzina kretanja istih tih posjetitelja, doba dana u kojem je priljev posjetitelja iz pojedinih smjerova najveći, ali i izvještaj o tipu posjetitelja konkretne lokacije u nekom vremenskom periodu, demografsku raspodjelu, vrijeme zadržavanja na lokaciji… Navedeni su podaci korisni pri planiranju događanja i upravljanju turističkom destinacijom, a kroz Modesty će dodatno biti razvijen i sustav za upravljanje turističkom destinacijom koji će prikupljati podatke o ponašanju turista te nuditi prediktivne analize koje će moći iskoristiti donositelji odluka.

Kako će se u analizama koristiti podaci o kretanju stanovnika iz mobilne mreže, kao i podaci o potrošnji energenata dobiveni iz računa komunalnih usluga, posebnu težinu u razvoju projekta zauzet će razvoj sustava i algoritama za anonimizaciju i grupiranje podataka. Sigurnost samih podataka će biti zajamčena i dodatno osigurana korištenjem sigurnosnog podatkovnog centra.

Inovativnost i benefiti za građane

prikupljanje podataka u realnom vremenu za potrebe istraživanja i javnu upotrebu te dobivanje što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja

uspoređivanje podataka iz različitih izvora postojećih podataka i novih podataka s ciljem dobivanja zaključaka koji će pomoći u poslovima upravljanja gradom i izradi politika

mogućnost daljnjeg razvoja i širenja upotrebe platforme sukladno potrebama i mogućnostima te upitima od strane građana novim uređajima i novim servisima

primjenjivost na druge gradove koji imaju ambicije postati pametni gradovi, uz mogućnost proširenja na područje čitave regije i na inozemne gradove

Povezane vijesti