Surinmo u TRL 2 fazi

Cilj projekta Surinmo je razvoj domenske platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i dijeljene urbane mobilnosti. Kao rezultat se očekuje optimizacija prometnih tokova i rasterećenje prometa u mirovanju i vidljive koristi u kvaliteti prometa, od sigurnosti do informiranosti. Glavni partner na projektu je Hrvatski Telekom dok su preostali partneri Rijeka Promet, Exevio i Smart Sense. Kroz projekt se razvija platforma za upravljanje mrežama javno dostupnih punionica, te razvoj i testiranje sustava eZnakova i sustava eRaskrižja. Kroz TRL 2 (Technology readiness level 2) fazu istraživanja, kroz aktivnosti koje su dio ovog projekta odabrana je tehnološka platforma i setovi podataka za implementaciju koncepta.

ePunionice

Cilj projekta ePunionica je stvaranje platforme s jasno definiranim lokacijama za punjenje e-vozila, uz real-time naznaku dostupnosti i mogućnost rezervacije te korištenja punionice, s uključenim preciznim informacijama te lokacijama za korištenje Car Sharing sustava i potpuno digitaliziranim sustavom parkinga, koji objedinjuje informacije o dostupnim lokacijama za slobodan parking. Kroz TRL 2 fazu istraživanja su definirani svi potencijalni korisnički slučajevi primjene eRoaming platforme u kontekstu pametne urbane mobilnosti, a odlučeno je kako je najprihvatljiviji korisnički slučaj povezivanje s drugim dionicima na tržištu. Poduzet je i prvi konkretni korak kroz povezivanje programskih platformi između Hrvatskog Telekoma i dvaju najvećih slovenskih operatora čime se hrvatskim vozačima značajno olakšava usluga punjenja električnih automobila u Sloveniji. Jednako tako, slovenskim vozačima električnih automobila, koji su ujedno i korisnici ovih dvaju slovenskih operatora, osiguran je pristup punionicama u Hrvatskoj kojima upravlja Hrvatski Telekom. Testiranje rješenja uspješno je provedeno na području Rijeke, gdje je realizirana i prva sesija punjenja. Kartu raspoloživosti dostupnih punionica u Sloveniji kojima se odsad mogu služiti svi hrvatski korisnici usluge e-mobilnosti Hrvatskog Telekoma moguće je vidjeti kako na portalu hr.rechargespoTs.eu, gdje se ujedno vide i sve javno dostupne punionice Hrvatskog Telekoma u Hrvatskoj, tako i na espoTs aplikaciji koju je moguće preuzeti na mobilne uređaje za potpuno digitalnu uslugu punjenja. Nakon što su definirani potencijalni korisnički slučajevi primjene platforme  navedene su i minimalne funkcionalnosti koje eRoaming platforma mora omogućavati.

eRaskrižja

Projekt eRaskrižja podrazumijeva kompleksan sustav visoko povezanih modula,  od pojedinih komponenti hardverskog rješenja u skladu s funkcionalnostima potrebnim za praćenje i regulaciju prometa, do aplikacijske razine koja uključuje WEB portal, mobilnu i centralnu aplikaciju. Osim što će povećati sigurnost pješaka u prometu, eRaskrižja će istovremeno omogućiti i pametnije planiranje i upravljanje prometom – sam senzorski sustav za pametna raskrižja će omogućavati napredno praćenje i klasifikaciju prometa (brojanje vozila i pješaka, klasifikacija vozila…), a bit će razvijeni i protokoli za slanje podataka i alarmiranje te nadzor sustava. Kroz TRL 2 fazu su aktivnosti bile orijentirane na istraživanje načela, tržišta i stvaranje prototipova, a kao prvi korak za izradu prototipova hardverskih modula dovršen je popis funkcionalnosti pojedinih modula. Nadalje, izvršena je detaljnija podjela temeljnih modula WEB portala, centralne aplikacije za eRaskrižja i mobilne aplikacije iOS i Android, a odabrane su tehnologije, programski jezici i programske biblioteke nužne za stvaranje modula. Formuliran je koncept WEB portala kao sučelja koje korisniku omogućava interakciju sa sustavom. Sam razvojni proces za WEB portal je primijenjen i na centralnu aplikaciju za eRaskrižja sustav te su odabrane i validirane tehnologije za razvoj same aplikacije. Laboratorijska validacija pojedinih modula je pokazala kompatibilnost različitih tehnologija u zajedničkom načinu rada. Inače, kroz sustav će se izvršiti integracija s preostalim pametnim rješenjima poput pametne rasvjete, a bit će razvijeni i protokoli za slanje podataka i alarmiranje te nadzor sustava.

eZnakovi

Jačanje sigurnosti na cestama te povećanje propusnosti u prometu je jedan od ciljeva i projekta eZnakova koji će, osim rješenja znaka za ograničenje brzina i popratnih upozorenja/obavijesti, implementirati senzorska rješenja koja će sakupljati podatke o okruženju i pružati preduvjete za analizu. Kroz TRL 2 fazu istraživanja su se prikupljali podaci  i znanja potrebni za formuliranje koncepta i razvoj ključnih dijelova kućišta za hardver pametnog sustava upravljanja prometom i za odabir odgovarajućih tehnologija senzorike i ekrana. Sam sustav se sastoji od proizvoda pametnog znaka i kontrolno-nadzornog centra tj. administracije pri čemu kontrolno-nadzorni centar služi kao centralizirani sustav za nadgledanje, analitiku i upravljanje prometom s podrškom za vanjsku integraciju kroz API protokol. Kako bi se stvorio funkcionalni sustav koji omogućava kvalitetno iskorištavanje pojedinačnih dijelova, sam je sustav podijeljen na energetski, senzorski i komunikacijski sustav, a s odabranim komponentama stvorena je veza među sustavima koja zadovoljava sve postavljene uvjete. Inače, glavni prototip znaka odnosi se na novo rješenje prometnog znaka za ograničenje brzine i popratna upozorenja uz naprednu senzoriku s ugrađenim epaper zaslonom, a tijekom projekta će se razviti i dodatna dva prototipa znaka. Nakon izrade prvih primjeraka eZnakova, isti će se priključiti na Gradski prometni centar koji će biti nadležan za njihovo upravljanje te ispitivanje u stvarnim operativnim uvjetima.

Nadalje, u suradnji s Rijeka Prometom trasirane su moguće lokacije novih punionica za elektrovozila te raskrižja na kojima bi se obavilo funkcionalno ispitivanje eZnakova. Kao područje razmatranja mogućih lokacija određena je zona užeg središta grada Rijeke, koja se proteže od Krešimirove ulice na zapadu do područja Titovog trga i parkirališta Delta na istoku.  Prijedlozi lokacija temeljeni su na statističkim podacima o brojenju prometa koji ukazuju na prometnu situaciju koja se odvija u najstrožem središtu grada Rijeke.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je