Traffic_traka2

Kako bi europski prometni sustav u potpunosti mogao ispuniti svoju ulogu zadovoljavanja potreba za mobilnošću europskog gospodarstva i društva, za glavne ciljeve prometne politike Europske unije postavljeni su čišći, učinkovitiji, uključujući i energetsku učinkovitost, te sigurniji promet. Projekti u području Pametna mobilnost uspostavljaju kvalitetna rješenja u gradskom prometu te promiču i potiču inovativne, održive, čiste i energetski učinkovite načine odvijanja prometa. Time direktno doprinose održivom, inovativnom i sigurnom prometnom sustavu, a posebice sustavu javnog prijevoza. Očekivani rezultat je smanjenje potrošnje primarne energije te smanjenje emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući time održivost gradskog prometnog sustava.

Napredni informacijsko – komunikacijski sustav poslužit će i kao podrška odlučivanju te u samom upravljanju urbanom mobilnošću. Nadalje, koncept bi trebao omogućiti efikasnije korištenje javno-privatne infrastrukture, resursa i imovine na području prometa s ciljem zaštite okoliša, povećanja sigurnosti, te postizanja održivosti prometnog sustava na području urbanog područja.

Vodeći partner u Smart City Traffic-u je Ericsson Nikola Tesla uz asistenciju Rijeka Prometa, Pomorskog fakulteta u Rijeci, Smart Sense-a, Apsolona, Combisa i Alarm Automatike.

Luka-Rijeka

Proizvodi / usluge

Ova će platforma, koristeći najnovije tehnologije i do sada ne korištene izvore podataka, na jednom mjestu objediniti sve resurse bitne za uvid u potrebne informacije vezane za mobilnost korisnika, s posebnim naglaskom na ekološku komponentu i poticanje alternativnih oblika prometovanja.

Proizvodi su platforma za agregaciju podataka u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti, sustav za nadzor i upravljanje u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti, sustav korištenja i razmjene resursa, infrastrukture i imovine na području prometa korištenjem paradigme ekonomije dijeljenja, napredna analitička rješenja za povećanje sigurnosti u sklopu pametnih gradova, te integrirani sustav za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti koji će prikupljati, obrađivati i učiniti dostupnim sve raspoložive informacije vezane za prometni sustav u funkciji kvalitetnije integracije podatkovnih i poslovnih procesa, a u cilju boljeg i kvalitetnijeg upravljanja prometom i održivom mobilnošću u sklopu pametnih gradova. Inovativnost je sadržana u posve novom pristupu povezivanju i analitici velikih podataka te njihovoj uporabi u realnom vremenu za upravljanje prometnim tokovima.

Među proizvodima/ uslugama se izdvajaju rješenja vezana uz poticanje građana na korištenje javnog gradskog prijevoza, dijeljeni vozni park namijenjen tijelima javne uprave, mjerne stanice koje će biti postavljene na gradskim prometnicama, a koje će mjeriti kvalitetu zraka, razinu buke, meteorološke uvjete, praćenje prometa ali i rješenja koja će detektirati anomalije u prometu te će preventivnim postupcima povećavati stupanj sigurnosti u zaštiti ljudi i imovine.

Istraživačkim i razvojnim aktivnostima bit će definirani elementi cjelokupnog sustava za podršku odlučivanju u sklopu pametnih gradova s mogućnošću primjene u prometu. Rješenja s tehnologijama za računarstvo u oblaku će omogućiti jednostavniju integraciju elektroničkih aplikacija za unaprjeđenje komunikacije i dostupnosti javnih i komercijalnih usluga prema građanima i poslovnim subjektima u gradu Rijeci.

Daljnji koraci istraživanja i razvoja biti će usmjereni na osmišljavanje (i buduću realizaciju) kompletnog integriranog sustava koji uključuje centar za upravljanje i nadzor usmjeren na službe i organizacije čija je djelatnost vezana za promet, ali i mogućnosti šireg iskorištenja sustava u funkciji pametnih gradova. Jedna od posljedica sustava će biti mogućnost da se preventivnim postupcima poveća stupanj sigurnosti u zaštiti ljudi i imovine.

Važan pokazatelj će biti i uspostava procesa koji će temeljem identifikacije događaja, lokacije i drugih parametara, a na osnovi utvrđenih vrijednosti, izabrati novodefinirani skup instrukcija koje treba izvršiti. Instrukcije mogu uključivati aktiviranje resursa, jedne ili više komunikacijskih opcija (npr. slanje podataka vanjskim sustavima, ili pozivanje osobe ili stanice), te upute pozivatelju.

Inovativnost i benefiti za građane

upotraba sustava u realnom vremenu za upravljanje prometnim tokovima

smanjenje potrošnje primarne energije te smanjenje emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava

povećanje stupnja sigurnosti u zaštiti ljudi i imovine

poboljšanju učinkovitosti prometnog sustava

Povezane vijesti

Connected Traffic u TRL 2 fazi

SmartCity.Connected Traffic je projekt osmišljen s ciljem poboljšanja kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanja i poticanja inovativnih, održivih, čistih i

Pročitaj više »