Traffic_traka2

Projekti u području Pametna mobilnost uspostavljaju kvalitetna rješenja u gradskom prometu te promiču i potiču inovativne, održive, čiste i energetski učinkovite načine odvijanja prometa. Time direktno doprinose održivom, inovativnom i sigurnom prometnom sustavu, a posebice sustavu javnog prijevoza.

Napredni informacijsko – komunikacijski sustav koji se razvija unutar ovog projekta poslužit će kao podrška odlučivanju te u samom upravljanju urbanom mobilnošću. Nadalje, koncept bi trebao omogućiti efikasnije korištenje javno-privatne infrastrukture, resursa i imovine na području prometa s ciljem zaštite okoliša, povećanja sigurnosti, te postizanja održivosti prometnog sustava na području urbanog područja.

Vodeći partner  Connected Traffica je Ericsson Nikola Tesla uz asistenciju Rijeka Plusa, Pomorskog fakulteta u Rijeci, Smart Sense-a, Apsolona, Combisa i Alarm Automatike.

Proizvodi / usluge

Platforma za agregaciju podataka u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti

Platforma koju razvija Ericsson Nikola Tesla je definirana sukladno konceptu interneta stvari, a razmjenjivat će podatke iz domene informacija o prometu i prometne sigurnosti, meteoroloških i ekoloških informacija, te informacija vezanih uz javni prijevoz putnika. Primarna funkcija platforme je prihvat podataka od partnera u projektu u standardiziranom obliku, a definirana su i razvijena sučelja prema partnerima, aplikacijama i prema Data Lake platformi iz Modesty projekta.

Inovativnost i benefiti za građane

upotraba sustava u realnom vremenu za upravljanje prometnim tokovima

smanjenje potrošnje primarne energije te smanjenje emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava

povećanje stupnja sigurnosti u zaštiti ljudi i imovine

poboljšanju učinkovitosti prometnog sustava

Luka-Rijeka

Povezane vijesti