Usluge koje pružamo

Pokazatelji uspješnosti pametnih gradova

Usporedite se sa drugima ! Razvijamo vlastite metode usporedbe bazirane na vodećim svjetskim standardima primjenjivim na hrvatske prilike.

Analitika

Naši analitički servisi mogu vam pomoći u otkrivanju problema u vašem gradu.

Edukacija

Smart Ri edukacijski je centar na nove tehnologije koje se koriste u kontekstu izgradnje pametnih gradova.

Partneri u CEKOM-u

Rijeka – grad otvorenih podataka

Što još nudimo ?

Zajednički nastup na tržištu

Predstavljanje i umrežavanje radi zajedničkog nastupa na tržištu (klasteri, konferencije, sajamsko nastupanje i dr.)

Vođenje projekata i usluge savjetovanja

Naš tim vam može pomoći u osmišljavanju i vođenju projekata. Koordinaciji projekta istraživanja i razvoja, koordiniranje izrade razvojnih strategija i akcijskih planova u području pametnih gradova i praćenje provedbe.

Želiš li …

Provesti neko vrijeme u razgovoru sa nama?

…ili imati više informacija o našim projektima?

Naši zaposlenici i suradnici

Budžet CEKOMA

Vrijednost pojedinih projekata

  • SmartCity.Energy Efficency = 6 M kn
  • SmartCity.Trans = 26,5 M kn
  • SmartCity.4DII = 22,5 M kn
  • SmartCity.Surnimo = 17,1 M kn
  • SmartCity.Modesty = 27 M kn
  • SmartCity.Living = 25 M kn

Faze u procesu uspostave CEKOMA

Partnerski sporazum i izrada Strategije CEKOMA
100%

Priprema dokumentacije za prvu fazu
100%

Priprema dokumentacije za drugu fazu
10%

Priprema operativnog početka rada CEKOMA
0%

Posljednje objave i novosti

Statistike: Kretanje broja stanovnika Rijeke i priobalja 1991. – 2031.

Analizirajući suvremeno demografsko stanje i procese u priobalnom dijelu Primorsko- goranske regije, možemo zaključiti da se na tom području, koje čine Grad Rijeka i njoj gravitirajuće priobalje, odvija jasno definirana demografska polarizacija. Dok je Grad Rijeka regresivno područje u kojem su obje sastavnice ukupnoga kretanja negativne, što generira visoku stopu depopulacije, priobalje bilježi demografski rast, koji […]

Problematika migracija na području riječke aglomeracije

Graf u nastajanju…

Budžet grada Rijeke – detalji…