Cekom

SmartCity.4D Inteligentna Infrastruktura

Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Naziv IRI projekta: Razvoj novih tehnologija za izradu 4D inteligentne infrastrukture u pametnim gradovima

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.4D Intelligent Infrastructure

Kratki opis projekta:

Dokumentacija postojećeg stanja komunalne infrastrukture preduvjet je ispravnog vrednovanja komunalne infrastrukture i budućih investicija. Trenutni podaci su nekvalitetni i nekoherentni, a postupci snimanja podataka spori i vrlo skupi. Prikupljanje podataka klasičnim metodama može potrajati desetljećima što je posve neprihvatljivo i može pogubno utjecati na realizaciju novih investicija bilo koje vrste. Nedostatak informacije o podzemnoj i nadzemnoj infrastrukturi, osim investicijskih procesa, otežava i održavanje te intervencije na instalacijama što je veliki i nepotreban trošak za privatna, javna ili komunalna poduzeća u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (JLS). Komunalna infrastruktura je vrlo bitan element razvoja svakog prostora, s njom je vezan skoro svaki zahvat u prostoru, a u većini slučaja bez nje je razvoj praktički nemoguć. Prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi su važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge baziraju na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture.

Uvođenje novih tehnologija omogućava značajno ubrzanje procesa prikupljanja i interpretacije podataka, te efikasnu evidenciju i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom.

Projektom Smart City 4D Inteligentna Infrastruktura (4DII) će se ispitati, istražiti i razvijati sustav za efikasno upravljanje komunalnom infrastrukturom. Cilj je da se inovativnim sustavom omogući evidencija i upravljanje širokim spektrom podataka vezanih uz infrastrukturu, od položaja i karakteristike svake pojedine infrastrukture, socio-ekonomskih pokazatelja, te sigurnosnih aspekata za kritične infrastrukture.

Pravilno upravljanje infrastrukturom i prostorom zahtijeva točnu prostorno-vremensku evidenciju infrastrukture i alate kojima će se upravljati infrastrukturom. Trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, a dostupni postojeći alati na globalnom tržištu ne pružaju mogućnosti upravljanja prostorno – vremenskom komponentom infrastrukture.

Svim upraviteljima infrastrukture i jedinicama regionalne i lokalne samouprave u interesu je što efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, povećanju efikasnosti infrastrukture, privlačenju investicija i pružanju što bolje usluge svojim korisnicima.

Razvojni projekt 4D Inteligentne Infrastrukture doprinijeti će boljem upravljanju infrastrukturom a rezultirat će unaprjeđenjem procesa, metodologije i servisa za prikupljanje, obradu, prikaz i prostorno-vremensku analizu podataka o infrastrukturi.

Za efikasno upravljanje komunalnom infrastrukturom jako je važna kvaliteta podataka. Stoga će se u projektu razviti metodologije prikupljanja četvero-dimenzionalnih (trodimenzionalni prostor + vrijeme) podataka o komunalnoj infrastrukturi, te ostalih podataka o samoj infrastrukturi. Predložene metodologije će se u sklopu projekta istražiti, testirati i potvrditi te usporediti s trenutnim stanjem kako bi se pokazala povećana točnost i kvaliteta primjene novih metoda i alata.

Cilj je da informacijski sustav Smart City 4DII svojim modulima omogući inventarizaciju, planiranje, upravljanje, dokumentiranje i analiziranje podatka komunalne infrastrukture integracijom različitih aspekata podataka.

Kvaliteta komunalne infrastrukture direktno utječe na kvalitetu usluge i isporuke proizvoda krajnjim kupcima te je stoga potrebno pratiti i socio-ekonomske i tehničko-ekonomske pokazatelje. Projektom će se istražiti, testirati i potvrditi mogućnosti novo-razvijenih modula za socio-ekonomsko i tehničko-ekonomsko praćenje i analize podataka. U sklopu projekta će se također:

Definirati socio-ekonomski pokazatelji i podaci bitni za infrastrukturu
Definirati metodologija studije troška i koristi – monetizacija izravnih i neizravnih troškova i koristi infrastrukture i ostali dijelovi analize troška i koristi
Monetizacija životnog vijeka infrastrukture – tehno-ekonomska optimizacija kapitalnih troškova i troškova održavanja
Definirati integralni sustav praćenja standarda usluga koje pruža infrastruktura
Definirati integracija tehno-ekonomskih podataka, računovodstvenog praćenja te proračunskog računovodstva lokalne samouprave

Unutar sigurnosnog će se modula istražiti, testirati i potvrditi rješenja prijema alarmnih informacija, video nadzora, upravljanje sa sustavima, te testirati programska platforma za slanje masovnih poruka i obavještavanja u kriznim situacijama.

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Energija i održivi okoliš

Pod-tematsko područje (PTPP): Energetske tehnologije sustavi i oprema

Indikativne IRI teme u PTPP:IKT rješenja povezana s energetskim sektorom (Pametni gradovi i regije, komunalna infrastruktura, pametna mobilnost “Smart Mobility” i pametno življenje “Smart Living”, inventarizacija energetskih objekata, sustava i opreme u okolišu i povezanih procesa upravljanja i nadzora energetske imovine, inventura fizičkih i logičkih mreža, inventura usluga, energetsko dimenzioniranje prilikom projektiranja opskrbnih mreža);

Tematsko područje razvoja (TPP): Sigurnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

Indikativne IRI teme u PTPP:IKT-Sustavi zajedničkog upravljanja i nadzora resursa i imovine u kriznim situacijama;